Logo LIFE Logo Natura2000 Logo Ljubljanica povezuje Ljubljanica povezuje Logo UL FGG Logo KSH

Tematska predavanja

- 13. 01. 2014 predstavitev projekta študentom magistrskega programa Erasmus Mundus Flood Risk Management letnik 2012/2013

- 23. 10. 2014 predstavitev projekta študentom 1. letnika magistrskega študija Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

- 10. 12. 2014 predstavitev projekta študentom magistrskega programa Erasmus Mundus Flood Risk Management letnik 2013/2014

- 5. 5. 2015 predstavitev projekta šolarjem OŠ Martina Krpana in sodelovanje pri izvedbi naravoslovnega dne

- 12. 5. 2015 predstavitev projekta v sklopu naravoslovnega dne za učence OŠ Vič

- 22. 5. 2015 predstavitev projekta dijakom gimnazije Jožeta Plečnika iz Ljubljane

- 5. 6. 2015 prikaz meritev na terenu za dijake gimnazije Jožeta Plečnika iz Ljubljane

- 5. 6. 2015 predstavitev projekta na Dnevu odprtih vrat Morske biološke postaje Piran

- 17. 6. 2015 organizacija tematske delavnice za dijake Zavoda sv. Stanislava, Klasične škofijske gimnazije iz Ljubljane

- 18. 6. 2015 organizacija tematske delavnice za gimnazijce Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana

- 8. 10. 2015 predstavitev projekta in terenske delavnice šolarjem OŠ Vrhovci

- 15. 10. 2015 posebno predavanje za študente 1. letnika 1. stopnje gradbeništvo

- 15. 10. 2015 predstavitev projekta na dnevu odprtih vrat dijakom iz Srednje Vegove šole v Ljubljani in dijakom iz šolskega centra Novo mesto

- 15. 10. 2015 predstavitev čolna HI3 in izvajanje terenskih meritev na projektu na dnevu odprtih vrat dijakom iz Srednje Vegove šole v Ljubljani, dijakom iz šolskega centra Novo mesto, učencem iz Osnovne šole Martina Krpana in dijakom iz Srednje lesarske šole

- 1. 11. 2015 posebno predavanje za študente 1. letnika 1. stopnje VOI

- 5. 11. 2015 1. delavnica in predstavitev projekta dijakom Srednje ekonomske šole iz Ljubljane

- 12. 11. 2015 2. delavnica in predstavitev projekta dijakom Srednje ekonomske šole iz Ljubljane

- 17. 11. 2015 terenski ogled in predstavitev projekta trem skupinam dijakov Srednje trgovske šole iz Ljubljane

- 14. 12. 2015 predstavitev projekta študentom magistrskega programa Erasmus Mundus Flood Risk Management letnik 2015/2016

- 5. 5. 2016 Erasmus študentoma iz Italije in Madžarske smo predstavili projekt Ljubljanica povezuje in organizirali ogled izvedenih del na terenu.

- 6. 5. 2016  V okviru naravoslovnega dne smo izvedli delavnico na OŠ Martina Krpana v Ljubljani

- 5.-9. 5. 2016 - pred Hišo Evropske unije na Bregu v Ljubljani smo poleg zanimivih eksperimentov predstavili tudi projekt Ljubljanica povezuje.

- 12. 5. 2016 Dijakom srednje Vegove šole v Ljubljani smo predstavili projekt Ljubljanica povezuje in daljinsko voden čoln HI3, ki je bil razvit v okviru projekta Ljubljanica povezuje.

- 19. 5. 2016 Dijakom srednje Unesco šole iz Ljubljane smo predstavili projekt Ljubljanica povezuje. Po predstavitvi projekta smo izvedli še meritve pretoka reke Gradaščice, ki je pritok reke Ljubljanice.

- 21. 5. 2016 Pred mestno hišo v Ljubljani smo v okviru svetovnega dne migracije rib (WFMD) predstavili projekt Ljubljanica povezuje. Obiskovalci so si na velikem platnu lahko ogledali živo sliko iz ribjih kamer, ki so postavljene v ribji stezi na Ambroževem trgu in v ribji stezi pri Fužinskem gradu.


V medijih

>Ljubljana, 15.11.2015 - NEDELO, Živahen promet na nevidni ribji stezi

>Ljubljana, 24.10.2015 - VAL 202, Projekt LIFE: Ljubljanica povezuje

>Ljubljana, 22.10.2015 - STA, S projektom Ljubljanica povezuje izboljšali življenjske pogoje rib

>Ljubljana, 22.10.2015 - RTV Slovenija,  Po štirih letih izboljšali življenjski prostor za ribe v Ljubljanici

>Ljubljana, 22.10.2015 - RTV Slovenija, Slovenska kronika, Obnova ribjih stez (3:40)

>Ljubljana, 11.01.2014 - RTV Slovenija, Čisto blizu, Pregled ribje steze (10:36 minuta)

>Ljubljana, 25.10.2013 - RTV Slovenija, Slovenska kronika, Pomagali bodo ribjim selitvam

>Ljubljana, 30.7.2013 - POP TV novice 24 ur: Obnovili bodo ribje poti - V prestolnici teče projekt Life plus, ki bo poskrbel, da bodo v mestu obnovili tako imenovane ribje poti. > http://www.24ur.com/novice/slovenija/obnovili-bodo-ribje-poti.html


Sodelovanje na konferencah in drugih dogodkih

- 6. 3. 2014: 33. Goljevščkov spominski dan
    Katarina Kavčič, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: LJUBLJANICA POVEZUJE - projekt, ki oživlja migracijo rib v Ljubljanici
    Matej Sečnik, Andrej Vidmar: Razvoj sistema za oddaljen dostop do podatkov

- 3. - 4. 9. 2014: River revitalisation Workshop, Zvolen, Slovaška
    Katarina Zabret, Andrej Vidmar in Mitja Brilly: Ljubljanica Connects – oral presentation
    Katarina Zabret, Andrej Vidmar in Mitja Brilly: Ljubljanica Connects – poster

- 10. – 12. 9. 2014: Riverine LIFE Platform Meeting, Tartu, Estonija
    Katarina Zabret, Andrej Vidmar: Ljubljanica Connects – oral presentation
    Katarina Zabret, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: Ljubljanica Connects – poster

- 22. – 25. 6. 2015: Fish passage 2015 Conference, Groningen, Nizozemska
    Katarina Zabret, Matej Sečnik, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: Ljubljanica connects - enabling fish migration

- 17. 3. 2016: 35. Goljevščkov spominski dan
    Matej Sečnik, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: Video kontrolni sistem prehajanja rib v ribji stezi

- 23. - 28. 4. 2016: EGU General Assembly 2016
    
Matej Sečnik, Mitja Brilly, Andrej Vidmar: Cost effective system for monitoring fish migration with a camera
    Andrej Vidmar, Nejc Bezak, Matej Sečnik: Radio-controlled boat for measuring water velocities and bathymetry
    Katarina Zabret: LJUBLJANICA CONNECTS
    Klaudija Sapač, Mojca Šraj, Katarina Zabret, Mitja Brilly, Andrej Vidmar: Monitoring of ecohydrological parameters
    as part of the LIFE Ljubljanica connects project

- 20. – 23. 6. 2015: Fish passage 2016 Conference, Amherst, ZDA
    Matej Sečnik, Mitja Brilly, Andrej Vidmar: Ljubljanica connects - Stereo vision camera system for monitoring fish migration


Promocijsko gradivo (glasila, brošure, letaki, plakati …)

- Glasilo projekta za leto 2012
- Glasilo projekta za leto 2013
- Glasilo projekta za leto 2014
- Glasilo projekta za leto 2015

- 1. brošura projekta (2013)
- 2. brošura projekta (2015)

- 1. plakat za promocijo projekta (2013)
- 2. plakat za promocijo projekta (2015)
- Letaki za promocijo projekta (ang)
- Letak za promocijo dneva ribjih migracij

- Krajši promocijski film
- Daljši promocijski film


Delavnice in okrogle mize

- 8. 6. 2013 Mednarodna delavnica

> Predstavitve na delavnici in povzetki v MS PowerPoint

01_By_WorkshopLjConnects
02_Zoran_RiverLjubljanicaConnects
03_Tomi_Workshop
04_Ay_WorkshopLjubljanicaConnects
05_Slv_Status-of-danube-salmon
06_Cro_Hucho-Ljubljana
07_BiH_Hucho-Ljubljana
08_Srb_Huchen-Ljubljana

> Povzetki delavnice

- 19. 6. 2015 Okrogla miza na MOL

> Predstavitve na okrogli mizi in povzetki v MS PowerPoint

01_Katarina predstavitev
02_Anja zaključena obnovitvena dela
03_Klavdija rezultati monitoringa
04_Ay_monitoring ribjih stez

 

-11. 11. 2015 Okrogla miza za študente

> Predstavitve na okrogli mizi in povzetki v pdf

01 Koranter - Ocena stanja prehodnosti Zgornje Save
02 Lesjak - Primer ureditve ribjega prehoda na Homskem jezu
03 Lestan - Uporaba sonaravnih ukrepov pri ureditvi vodotoka
04 Zabret - Ljubljanica povezuje
05 Zakotnik - Pregled inzenirsko bioloskih metod v sonaravnem urejanju vodotokov

> Povzetki okrogle mize


Članki in prispevki

- Slovenski vodar 2013
Mitja Brilly, Katarina Kavčič: Več prostora za vode.

- Sapač, K., Zabret, K., Vidmar, A., Sečnik, M., Brilly, M. 2014.
Vpliv rečne zapornice na Ambroževem trgu na temperaturne in kisikove razmere v Ljubljanici = Impact of the river gate on the Ambrož square on the temperature and oxygen conditions in the Ljubljanica river. Acta hydrotechnica 27, 47: 85−102.

- Študentski most, junij 2015
Katarina Zabret: Ljubljanica povezuje ali kako se gradbeniki lotimo naravovarstvenega projekta.

- LjubljančanKA, št. 6: 1-2, 3. julij 2015
Katarina Zabret, Mitja Brilly: Ljubljanica povezuje ljudi na bregu in živali v njej.

- Ribič, št. 74, 7-8: 205-207, 2015
Anja Vihar, Katarina Zabret, Mitja Brilly: Povezovanje vodnega habitata ribjih populacij Ljubljanice.

- Zabret, K., Brilly, M. 2015
Pomen vzdrževanja funkcije objekta kulturne dediščine za primer Plečnikovih zapornic. Urbani izziv, posebna izdaja 2015: 143−149.

- Vihar, A., Zabret, K., Brilly, M. 2015
Povezujemo Ljubljanico, vitalen element naše prestolnice. Glasilo mestne občine Ljubljana 20, 4: 13.

- Sapač, K., Zabret, K., Brilly, M. 2015
Projekt Ljubljanica povezuje–enostavni ukrepi, velik doprinos. Ekolist 12: 11−16.

- Zbornik SZGG, 2015
Matej Sečnik, Andrej Vidmar: Video kontrolni sistem prehajanja rib v ribji stezi.


Ostale aktivnosti

- 31. 7. – 29. 8. 2014 Organizacija poletne prakse za študentki Alexandro in Justyno s Tehnične univerze Rzeszow na Poljskem

- 27. 2. 2015 Predstavitev projekta Ljubljanica povezuje in ogled terena s študenti na izmenjavi

- 01.06.2015 Ogled primera dobre prakse renaturalizacije manjše reke Chriesbach v mestu Dübendorf v Švici


Poročila

- Interception Report

- Progress Report No1

- Mid-term Report

- Progress Report No2

- Progress Report No3

- Final Report

Layman report:
- slovensko-angleško
- poljsko-angleško
- špansko-angleško


Konferenca o povezljivosti rek

Fotogalerijo si lahko ogledate tukaj.

Predstavitve in povzetki:

Predstavitve:

Simonović - Connectivity Solution for huchen Hucho hucho (L.) in human-altered habitats
Zabric - Elaboration of expertise for huchen (Hucho hucho) habitat and population
conservation in the middle Sava River – Target Research programme

Kucukali - Brush-baffle fish pass: a fish - friendly design
Adrovič - Fish passes in Bosnia and Hercegovina
Globevnik - The concept of ecological restoration of subalpine river in Slovenia
Denac - From research to restoration, from conflict to cooperation – conserving nature
at the lower Drava River in Slovenia

Adamič - LIFE project AQUAVIVA
Zabret - Ljubljanica connects – overview of the project
Sečnik - Cost effective system for monitoring fish migration with a camera

Povzetki:

povzetki predstavitev

Dokumenti in rezultati

>preliminarno poročilo o izlovu rib 1

>poročilo o izlovu rib 2

>rezultat - A3, Report on hydrological model

>rezultat - A3, Report on hydraulic model

>hidravlični model: Porečje Ljubljanice, Ljubljansko barje in rezultat hidravličnega modeliranja.

>rezultat - A1, Preliminary study of the habitat, hydrological and hydraulic conditions in the Ljubljanica river corridor, estimation of Danube Salmon, Danube Roach and Striped Chub population (v angleškem jeziku) december, 2013

>Rezultat - A1, The present situation of Danube Salmon, Danube Roach and Striped Chub population in the Ljubljanica River corridor and main tributaries

>rezultat - A1, Protokoli in navodila za raziskavo ekološkega stanja, hidrološka in hidravlična stanja v povezovalnem koridorju Ljubljanice (v angleškem jeziku), 30.06.2012

>rezultat - A1, Proposals for minimisation and/or elimination of negative impacts on fish population in the Ljubljanica river

>podatkovna baza o hidrološkem režimu Ljubljanice (podzemne vode):
interactive map

>predvidene lokacije vodomernih mest
JPG karta

>Database on the Ljubljanica River hydrological regime including groundwater and surface water relationship:
interactive map

>hidrološki model: HBV model za porečje Ljubljanice
HBV model Ljubljanice PDF (v angleškem jeziku)

>pridobili smo dodatno informacije o območju, število ujetih in število vloženih osebkov sulca v reki Ljubljanici v preteklosti in strokovno mnenje. (v angleškem jeziku)
FishPopulation PDF

>karte lokacij, kjer so bili registrirani:
sulci, platnice  in blistavci

>lokacije drstišč sulca, platnice in blistavca:
PDF tabela in karta, JPG karta

>idejna zasnova rekonstrukcije drče Zalog:
(skica PDF) IDZ tloris, IDZ prerez

>geodetske podlage, izmera drče Zalog:
situacija PDF, situacija2 PDF, prečni profili PDF

>Rezultat - C1, Report on reconstruction of sill in Zalog

>Rezultat - C2, Report on reconstruction of fish pass at Ambrožev trg

>Rezultat - C2, Report on reconstruction of fish pass at Fužine

>Rezultat - C3, Improvement of the ambrožev trg barrier – updating the gate lifting system at Ambrožev trg

>Lastnosti Silixa optičnega kabla

>Rezultat - E5, After Life ohranitveni načrt