LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Merska oprema / Measuring equipment

meteorološki inštrumenti / meteorological instruments
merilci hitrosti oz. pretokov / flow velocity and discharge measurement instruments
merilci gladine oz. tlaka vode / water level and pressure measurement instruments
merilci kakovosti vode / water quality measurement instruments
infiltrometri / infiltrometers
merilci motnosti, suspendiranih snovi in sedimentov / sediment sampling
geodetska oprema / geodetic equipment
ostala oprema / other equipment

meteorološški inšštrumenti / meteorological instruments
Večkanalni optični temperaturni senzor Silixa XT-DTS

merski način: meritve temeratur na vsakih 25cm
natančnost meritve: 0.01°C

prenosna avtomatska meteorološka postaja Vaisala MAWS201 (2 kom.)  
 
merski način: različni senzorji

avtomatski dežemer Vaisala RG13, RG13H (2 kom.)  
 

merski način: tipping bucket (0.2 mm), površina 400 cm2

avtomatski dežžemer Onset RG2-M (53 kom.)  
 
 Opis
merski način: tipping bucket (0.2 mm)
mersko območje: kapaciteta spomina do 1600 mm

Hellmannov dežžemer (6 kom.)
Opis
merski način: ročni, površšina 200 cm2

lasersko-optični merilec padavin - disdrometer OTT PARSIVEL  (2 kom.)
 Opis
merski način: laser, merilna površina 54 cm2
mersko območje: 0.001 - 1200 mm/h

laserski merilec padavin - disdrometer THIES CLIMA LPM 5.4110.00.300  
   Opis
merski način: laser, merilna površina 45.6 cm2
mersko območje: 0.005 - 250 mm/h

optični dežžemer Vaisala PWD11  

merski način: optični senzor

merilec snežnih padavin Campbell (7 kom.) 

merski način: taljenje, tipping bucket
mersko območje: višina zajete vode 20.3 cm (8")

ultrasonični merilec debeline snežžne odeje  
 

merski način: merjenje hitrosti odboja nadzvočnega valovanja (50 kHz)
mersko območje: nad 3 mm snežne odeje

vzorčevalne cevi za določanje gostote snežžne odeje Rickly - Model 3600  

merski način: zajem vzorca
mersko območje: debelina snežne odeje do 400 mm

evaporacijska postaja - Model 3590  

z evaporacijsko posodo tip A, min in max termometrom ter anemometrom
mersko območje: višina vode: 0.01 mm
                       temperatura: -20°C do  +50°C
                       hitrost vetra: do 160 km/h

lizimeter Decagon  

mersko območje: rezervoar 100 ml, natančnost < 1 ml

korito za merjenje prestrežženih padavin (8 kom.)

merilci hitrosti oz. pretokov / velocity and discharge measurement instruments
Dopplerjev profilni merilec pretočnih hitrosti SonTek  

merski način: ultra zvok, Dopplerjev pojav

Sontek RiverSurveyor M9 dopplerjev profilni merilec pretočnih hitrosti  

merski način: ultra zvok, Dopplerjev pojav

Dopplerjev merilec pretočnih hitrosti FlowTracker Handheld ADV SonTek 
 
    Opis
merski način: ultra zvok, Dopplerjev pojav
mersko območje: hitrost vodnega toka: 0.01 - 5 m/s
                       min. globina: 2 cm

Dopplerjev merilec pretočnih hitrosti, temp. vode in vodnega tlaka STARFLOW Unidata model 6526-51 (34 kom.)  
    Opis
merski način: ultra zvok, Dopplerjev pojav
mersko območje: hitrost vodnega toka: 0.021 - 4.5 m/s
                       temperatura vode: -17°C - 60°C
                       globina vodnega toka: 0 - 5 m

hidrometrično krilo Valeport model 002 Wading Set Complete  
  Opis
merski način: merjenje obratov; premer krilca 50 mm
mersko območje: hitrost vodnega toka: 0.05 - 5 m/s

hidrometrično krilo Valeport model 104  
    Opis
merski način: merjenje obratov

mersko območje: hitrost vodnega toka: 0.1 -  5 m/s

prenosni merilec pretoka FLO-TRACER  
    Opis
merski način: metoda razredčenja, elektroprevodnost m S/(mg/l)
mersko območje: slanost: 0 - 2000 mg/l
                        pretok vode: do 4 m3/s
                        temperatura vode: 0°C - 40°C

merilec hitrosti vode Aquaflow Probe - Model 6900  

merski način: merjenje obratov krilca

volumetrični merilec majhnih pretokov Unidata 6506G (3 kom.) 
  Opis
merski način: tipping bucket (50 ml)
mersko območje: do 3 l/min

trikotni preliv

merilci gladine oz. tlaka vode / water level and pressure measurement instruments
merilec gladine (tlaka) vode Valeport VLR 740  

merski način: tlačna sonda
mersko območje: tlak vode: 0 - 10 m

merske letve (85 kom.)
Opis
merski način: ročni
mersko območje: 2-centimetrska razdelba

senzor za merjenje gladine podzemne vode Coaxial Cable Water Meter - Model 1020  
merski način: tlačna sonda

senzor za merjenje globine vode in temperature Unidata 6542A 

mersko območje: globina vode: do 1 m
                       temperatura vode: od 0 do 60
°C

merilci kakovosti vode / water quality measurement instruments
sonda za merjenje kvalitete vode Hydrolab DataSonder 4   (2 kom)  
    Opis
merski način: različni senzorji (pH, nitrati, amonij, temperatura, kisik, globina, ORP, itd.)

infiltrometri / infiltrometers
infiltrometer z dvojnim obročem  

mini-disk infiltrometri Decagon (modeli M1, 2 kom M2, M3)  
 
 
merski način: plastični diski z različno vpojnostjo

merilci motnosti, suspendiranih snovi in sedimentov / sediment sampling
merilec motnosti HACH Surface Scatter 6 Turbidimeter  
    Opis
merski način: odbita laserska svetloba
mersko območje: motnost: 0.01 - 9999 NTU

prenosni merilec suspendiranih snovi PARTECH 770  
  Opis 
merski način: infra rdeča svetloba
mersko območje: koncentracija suspendiranih snovi: 0 - 15.000 mg/l

prenosni vakuumski vzorčevalnik tekočin Manning - model VST  

vzorčevalnik suspendiranih snovi US D-96 Bag Sampler  
  Opis
merski način: zajem vzorca
mersko območje: volumen 3 litre

vzorčevalnik sedimentov dna vodnih teles Ponar type grab sampler 6 x 6''  

merski način: zajem vzorca
mersko območje: volumen 2.4 l

vibracijski sejalnik grobih sedimentov Gilson  
 
merski način: sejalna analiza
mersko območje: premer zrn plavin: 2.83 - 100 mm

geodetska oprema / geodetic equipment
GIS GPS sprejemnik Leica GS20

MDL LaserAce 300 z absolutnim kotomerom  
    Opis

razdaljemer Leica Disto pro4a

merski način: laser
mersko območje: do preko 100 m (natančnost 1,5 mm)

ostala oprema / other equipment
prenosna črpalka ISCO PTP-150  
  Opis
merski način: peristaltična črpalka
mersko območje: pretok vode: 0 - 5 l/min.
                       dvig vode: 0 - 8.9 mHajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo