LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Predmeti KSH

Nosilec Predmet Vrsta ECTS Študij Stopnja Letnik
ŠrajHidrologijaobvezni 6VOII.1
KryžanowskiGradbene tehnologije v vodarstvuizbirni 4VOII.2, 3
Brilly, Kryžanowski, MikošInženirska hidrotehnikaobvezni 6GR UNII.2
KryžanowskiTehnologijaobvezni 5GR UNII.2
ŠrajHidrologija obvezni 4 GR UNI - HMI. 3
MikošHudourništvoizbirni 4BF GozdI.1
KryžanowskiTehnološki procesiobvezni 5OGI. - VSŠ3
Banovec, KryžanowskiNaravne nesreče in njihov vpliv na okolje, prostor in družboizbirni 6ZUNANJII.2, 3
ŠrajHidrološko modeliranjeobvezni 6VOI, GR G-HII.1
ŠrajDreniranje in namakanjeobvezni 6VOIII.2
MikošUrejanje vodotokovobvezni 10VOIII.2
MikošUrejanje hudournikov in povirijizbirni 4VOIII.2
BrillyVodarstvoobvezni 4VOIII.2
Brilly, Kešeljevič, Kos, PoličSociološko ekonomska ogroženost pred poplavamiizbirni 5VOIII.1, 2
Brilly, PogačnikProstorsko planiranje in ogroženost pred poplavamiizbirni 5VOIII.1, 2
MikošUrejanje vodotokovobvezni 8GR G-HII.2
MikošHudourništvoobvezni 6GR G-HII. 2
Mikoš, PetkovšekPobočni procesiobvezni 4GR G-HII.2
KryžanowskiHidrotehnični objektiobvezni 8GR G-HII.2
KryžanowskiVodne močiizbirni 4GR G-HII.1
MikošProstočasne aktivnosti in vodni prostorizbirni  PNII.2
Mikoš, PotočnikGozdarsko inženirstvoizbirni 8BF GozdII.1
MikošOrodja in metode v raziskovanju grajenega okoljaobvezni 5+5GOIII.1
ŠrajHidrološke meritve in hidrološko modeliranjeizbirni 5 in 10GOIII.  
MikošMeritve in modeliranje erozije in sedimentacijeizbirni 5 in 10GOIII.  
BrillyUrejanje vodnega režimaizbirni 5GOIII.  
MikošZajem in modeliranje zemeljskega površja pri ocenah naravnih tveganjizbirni 5GOIII.  
Toman, Andreluh, Blejec, Hafner Fink, Mikoš, Polič, Plut, Rakovec, UleInterdisciplinarno znanstveno raziskovalno deloobvezni 10VOIII.  
Rakovec, Kajfež Bogataj, Brilly, MikošZrak, klima, vodetemeljni 10VOIII.  
Mikoš, Polič, Verbovšek, HüblNaravna tveganja v gorskem okoljuizbirni 10VOIII.  
Kos, Brilly, PoličUmeščanje rizičnih/tveganih objektov v socialno okoljeizbirni 10VOIII.

 


Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo