LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Zaposleni na KSH

WB00860_.GIF (262 bytes)  prof. dr. Mitja Brilly, univ.dipl.inžž.grad.
   Tel.: (01) 425-33-24
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: mitja.brilly(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ.dipl.inžž.grad., predstojnik KSH
   Tel.: (01) 425-40-52
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: andrej.kryzanowski(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  prof. dr. Matjažž Mikošš, univ.dipl.inžž.grad., dekan UL FGG
   Tel.: (01) 425-43-80
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: matjaz.mikos(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  izr. prof. dr. Mojca Šraj, univ.dipl.inžž.grad.
   Tel.: (01) 425-40-52  (int. 210)
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: mojca.sraj(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  doc. dr. Simon Rusjan, univ.dipl.inžž.vod.kom.inžž., namestnik predstojnika KSH
   Tel.: (01) 425-40-52 (int. 114)
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: simon.rusjan(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  mag. Andrej Vidmar, univ.dipl.inžž.grad.
    Tel.: (01) 425-40-52 (int. 211)
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: andrej.vidmar(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  asist. dr. Nejc Bezak, univ.dipl.inžž.grad.
   Tel.: (01) 425-40-52 (int. 207)
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: nejc.bezak(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  Katarina Zabret, univ.dipl.inžž.grad., mlada raziskovalka
   Tel.: (01) 425-40-52 (int. 211)
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: katarina.kavcic(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  Klaudija Sapač, univ.dipl.inžž.vod.kom.inžž.
   Tel.: (01) 425-40-52 (int. 211)
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: klaudija.sapac(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  asist. dr. Mira Kobold, univ.dipl.inžž.fiz. (dopolnilno 1/5)
   Tel.: (01) 425-40-52
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: Mira.Kobold(at)gov.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  asist. mag. Jošt Sodnik, univ.dipl.inžž.grad. (dopolnilno 1/5)
   Tel.: (01) 425-40-52
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: jost.sodnik(at)vgp-kranj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  dr. Lidija Globevnik, univ.dipl.inžž.grad. (dopolnilno 1/5)
   Tel.: (01) 425-40-52
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: lidija.globevnik(at)guest.arnes.si


zadnja sprememba: 21.4.2017Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo