LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Zaposleni na KSH

WB00860_.GIF (262 bytes)  prof. dr. Mitja Brilly, univ. dipl. inžž. grad., zaslužni profesor v pokoju
   Tel.: (01) 4768 680
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: mitja.brilly(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  prof. dr. Mojca Šraj, univ. dipl. inžž. grad., predstojnica KSH
   Tel.: (01) 4768 684
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: mojca.sraj(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  doc. dr. Simon Rusjan, univ. dipl. inžž. vod. kom. inžž., namestnik predstojnika KSH
   Tel.: (01) 4768 678
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: simon.rusjan(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  prof. dr. Matjažž Mikošš, univ. dipl. inžž. grad.
   Tel.: (01) 4768 590
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: matjaz.mikos(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  doc. dr. Andrej Kryžanowski, univ. dipl. inžž. grad.
   Tel.: (01) 4768 677
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: andrej.kryzanowski(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  znan. sod. dr. Andrej Vidmar, univ. dipl. inžž. grad.
    Tel.: (01) 4768 681
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: andrej.vidmar(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  doc. dr. Nejc Bezak, univ. dipl. inžž. grad.
   Tel.: (01) 4768 685
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: nejc.bezak(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  asist. dr. Mateja Klun, mag. inž. ok. grad.
   Tel.: (01) 4768 699
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: mateja.klun(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  asist. dr. Klaudija Lebar, univ. dipl. inžž. vod. kom. inžž.
   Tel.: (01) 4768 687
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: klaudija.lebar(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  Mojca Vilfan, univ. dipl. angl. in nem., strokovna sodelavka
   Tel.: (01) 4768 680
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: mojca.vilfan(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  asist. dr. Katarina Zabret, univ. dipl. inžž. grad. (dopolnilno 1/5)
   Tel.: (01) 4768 680
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: katarina.zabret(at)fgg.uni-lj.si

WB00860_.GIF (262 bytes)  asist. dr. Mira Kobold, univ. dipl. inžž. fiz. (dopolnilno 1/5)
   Tel.: (01) 4768 680
   mailto.gif (213 bytes) E-mail: Mira.Kobold(at)gov.si


zadnja sprememba: 15.4.2022Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo