LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Diplomske naloge izdelane na KSH

Postopek pred zagovorom zaključne naloge
Navodila za izdelavo zaključnih nalog
Razpisane teme zaključnih nalog

Izdelane in zagovarjane zaključne naloge
Izdelane zaključne naloge so dostopne v knjižnici UL FGG na Hajdrihovi 28 in v digitalnem repozitoriju RUL. Osnovne informacije pa si lahko preberete spodaj.

Izberi leto:   


Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo