LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Na področju hidrologije je katedra v zadnjih letih organizirala naslednje mednarodne konference:-
Bled 2008
- I. kongres o vodah Slovenije 2012
-
4th World Landslide Forum

Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo