Katedra za splošno hidrotehniko - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Seminarske naloge izdelane na KSH

Navodila za izdelavo seminarskih nalog

Izdelane seminarske naloge so dostopne v knjižnici UL FGG na Hajdrihovi 28. Osnovne informacije in povzetke pa si lahko preberete spodaj.

Izberi leto:   


Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo