LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Seminarske naloge izdelane na KSH

Navodila za izdelavo seminarskih nalog

Izdelane seminarske naloge so dostopne v knjižnici UL FGG na Hajdrihovi 28. Osnovne informacije in povzetke pa si lahko preberete spodaj.

Izberi leto:   


Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo