LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Pedagoška dejavnost

Hidrologija je kot znanost del geofizike in tako kot veda pripada naravoslovju. Ukvarja se s kroženjem vode v naravi, in ker so vodarski objekti namenjeni uravnavanju vodnega režima ter njegovemu izkoriščanju, moramo dobro poznati količine in kakovost vode. Za potrebe pedagoškega dela smo objavili univerzitetni učbenik Osnove hidrologije, ki je pripravljen tudi v elektronski različici, ter učbenik Modeliranje površinskega odtoka in navodila za program HEC-HMS.

Področje vodarstva se ukvarja z odnosom do voda. Zaradi pomena vode za razvoj in preživetje družbe je vodarstvo zastavljeno izredno široko in zahteva poleg tehničnih znanj tudi osnovna družboslovna znanja iz sociologije, prava, ekonomije in informatike.

Področje urejanja voda kot pomembnega dela inženirske hidrotehnike je široko in sega od proučevanja erozije in sedimentacije kot naravoslovnih osnov urejanja voda, preko ureditvenih metod in dimenzioniranja vodnih zgradb kot posebnih inženirskih vsebin, do upravljanja naravnih tveganj kot družbene komponente, pri čemer je pomembno tudi sodelovanje zainteresirane javnosti.

Pokrivamo tudi področje načrtovanja energetskih objektov in vodenja investicij, katerih praktične izkušnje s pedagoško dejavnostjo vpeljujemo pri različnih predmetih.

Katedra razpolaga s sodobno mersko opremo, ki jo je kupila za potrebe raziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela, omogoča pa tudi kakovostno izvedbo praktičnega terenskega dela študentov in diplomantov. Seznam merske opreme in njeno uporabo si lahko ogledate v meniju Predstavitev.

Seznam vseh predmetov, ki jih pokrivajo člani katedre, si lahko ogledate v zavihku Predmeti.Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo