Katedra za splošno hidrotehniko - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

Kje se nahajamo

Glavna stavba Fakultete za gradbeništvo in geodezijo na Jamovi 2 (FGG) in stavba Hidrotehnične smeri na Hajdrihovi 28 (HS) sta v bližini stavbe Upravne enote Ljubljana - Izpostava Vič Rudnik in kina Vič. Postaja prog 1 in 6 mestnega potniškega prometa je v neposredni bližini. Do centra mesta in do študentskega naselja je okoli deset minut hoje, do študentskih domov na Gerbičevi pa okrog četrt ure.

nazaj


Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo