I. kongres o vodah
Slovenije 2012

VODA JE ČUDOVITA

Slovenski odbor za mednarodno desetletje
voda za življenje 2005-2015