št. avtor naslov mentor/somentor vrsta študija
274 IVNIK DUJOVIĆ Gregor Zasnova sanacije posledic hudourniške poplave Tržiške Bistrice na odseku Slap-Jelendol doc. dr. Simon Rusjan
viš. pred. dr. Jošt Sodnik
UNI-BII-VOI
273 ALIVIO Mark Bryan Evaluation of flood damage caused by rising sea levels (Ocena poplavne škode zaradi naraščanja gladine morja) doc. dr. Simon Rusjan
izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
UNI-BII-VOI (FRM)
272 BRAZDA Steven Richard Snowmelt Floods in Relation to Compound Drivers in North America and Europe (Poplave zaradi taljenja snega in sočasnega delovanja več dejavnikov v Severni Ameriki in Evropi) izr. prof. dr. Mojca Šraj
doc. dr. Nejc Bezak
UNI-BII-VOI (FRM)
271 PLESTENJAK Anamarija Vzdrževanje in rekonstrukcija prečnih objektov na primeru Kamniške Bistrice doc. dr. Simon Rusjan
viš. pred. dr. Jošt Sodnik
UNI-BII-VOI
270 PREZELJ Luka Vrednotenje premeščanja sedimentov na podlagi podatkov o zapolnjenosti hudourniških pregrad doc. dr. Nejc Bezak
viš. pred. dr. Jošt Sodnik
UNI-BI-VOI
269 KRZNAR David Hidrološka analiza poplav za porečje Krke izr. prof. dr. Mojca Šraj
asist. dr. Mira Kobold
UNI-BII-VOI