LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

MOJCA ŠRAJ

Mojca ŠrajIzredna profesorica za področje
Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo


Hajdrihova 28, soba 32
Tel.: (01) 42 54 052 (int. 210)
Fax.: (01) 25 19 897
E-mail: mojca.sraj@fgg.uni-lj.si
ResearchGate

 


Zadolžžitve

• Odgovorna urednica revije Acta hydrotechnica
• Članica uredniškega odbora SCI revije Journal of Hydrology and Hydromechanics
• Članica kadrovske komisije UL FGG
• Skrbnica študijskega programa BA VOI
• Mentorica 3.letnika UNI B-VOI
• Nacionalna predstavnica IAHS
• Nacionalna predstavnica upravnega odbora COST projekta FloodFreq ES0901 "Evropski postopki za določanje verjetnosti pojava poplav"
• Urednica predstavitvenih strani:
Katedre za splošno hidrotehniko,
Študija vodarstva in okoljskega inženirstva ter
Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko.

Biografija
Pomembnejšše publikacije
Bibliografija

Biografija
1994-1998 strokovna sodelavka na FAGG v Ljubljani, Katedra za splošno hidrotehniko
1995 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
1998-2003 asistentka-stažistka za področji Hidrologija in Urejanje voda na FGG
2000 magistrirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
2003 doktorirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
2003-2004 asistentka za področji: Hidrologija in Urejanje voda na FGG
2004-2008 asistentka za področji: Hidrologija in Inženirska hidrotehnika na FGG
2008-2011 asistentka za področji: Hidrologija in Inženirska hidrotehnika na FGG
2008-2017 docentka za področje Hidrologija
2017-danes izredna profesorica za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo

Članstva v organizacijah
International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
European Geophysical Union (EGU)
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (SZGG) - članica UO
Društvo vodarjev Slovenije
• Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo (SDNO) - članica UO
• Strokovna članica delovne skupine strokovnjakov podonavskih držav pri projektu Basin-wide water balance of the Danube River Basin (IHP UNESCO)
Nacionalna koordinatorka in članica mednarodnega upravnega odbora COST ES0901 European procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq)


Nagrade in priznanja / Awards
Priznanje SZGG 2003 za področje hidrologije
• Priznanje za najboljšo asistentko na Oddelku za gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2006/07
Priznanje za naj pedagoga na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2008/09
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2009/10
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2010/11
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2011/12
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2012/13
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2015/16
Priznanje za pedagoga leta na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG za šolsko leto 2016/17


Organizacija in vodenje posvetovanj
• Sodelovanje pri organizaciji mednarodne konference 3th International Conference on FRIEND, Flow  regimes from international experimantal and network data FRIEND’97, Postojna, 1.-4.10.1997
• Sodelovanje pri organizaciji delavnice projekta INTERREG III B CADSES EDUCATE! programme meeting, Ljubljana, 23.-24.4.2007.
• Članica organizacijskega odbora mednarodne konference "XXIVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management", Bled, 2.-4.6.2008, Slovenia
• Nacionalna koordinatorka in članica upravnega odbora mednarodenga COST projekta ES0901 »European procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq)«
• Članica mednarodnega znanstvenega odbora konference "XXVIst Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management", Deggendorf, 22.-24.9.2014, Germany


Pomembnejšše publikacije (po letnicah objave)/ Selected publications

MAČEK, Urška, BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca. Reference evapotranspiration changes in Slovenia, Europe. Agricultural and forest meteorology, ISSN 0168-1923. [Print ed.], 2018, letn. 260-261, št. 15 okt., str. 183-192, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192318302053. [COBISS.SI-ID 8465249], [JCR, SNIP]

PLEČKO, Jaka, BEZAK, Nejc, ŠKAPIN-RUGELJ, Marjeta, ŠRAJ, Mojca. Does it really rain more often on weekends than on weekdays? : a case study for Slovenia = Ali res pogosteje dežuje ob koncih tedna kot med tednom? : analiza za Slovenijo. Acta geographica Slovenica, 2018, 58/2, 19-30. [COBISS.SI-ID 8141153], [JCR, SNIP, WoS]

BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca, RUSJAN, Simon, MIKOŠ, Matjaž. Impact of the Rainfall Duration and Temporal Rainfall Distribution Defined Using the Huff Curves on the Hydraulic Flood Modelling Results. Geosciences, ISSN 2076-3263, 2018, 8/2, 1-15. http://www.mdpi.com/2076-3263/8/2/69. [COBISS.SI-ID 8314209], [SNIP]

ZABRET, Katarina, ŠRAJ, Mojca. Spatial variability of throughfall under single birch and pine tree canopies = Prostorska spremenljivost prepuščenih padavin pod krošnjama breze in bora. Acta hydrotechnica, 2018, 31/54, 1-20. ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a31kz.pdf. [COBISS.SI-ID 8351073]

ZABRET, Katarina, RAKOVEC, Jože, ŠRAJ, Mojca. Influence of meteorological variables on rainfall partitioning for deciduous and coniferous tree species in urban area. Journal of Hydrology, ISSN 0022-1694. [Print ed.], Mar. 2018, vol. 558, str. 29-41, ilustr., doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.01.025. [COBISS.SI-ID 8298337], [JCR, SNIP, WoS]

ZABRET, Katarina, RAKOVEC, Jože, MIKOŠ, Matjaž, ŠRAJ, Mojca. Influence of raindrop size distribution on throughfall dynamics under pine and birch trees at the rainfall event level. Atmosphere, ISSN 2073-4433, dec. 2017, issue 12, vol. 8, str. 1-15, ilustr. http://www.mdpi.com/2073-4433/8/12/240, doi: 10.3390/atmos8120240. [COBISS.SI-ID 8231265], [JCR, SNIP, WoS]

BLÖSCHL, Günter, HALL, Julia, PARAJKA, Juraj, PERDIGÃO, Rui A. P., MERZ, Bruno, ARHEIMER, Berit, ARONICA, T. Giuseppe, BILIBASHI, Ardian, BONACCI, Ognjen, BORGA, Marco, ČANJEVEC, Ivan, CASTELLARIN, Attilio, [      ], ŠRAJ, Mojca, et al. Changing climate shifts timing of European floods. Science, 357, 6351, 588-590,  http://science.sciencemag.org/content/357/6351/588, doi: 10.1126/science.aan2506. [COBISS.SI-ID 8122721], [JCR, SNIP]

BEZAK, Nejc, RUSJAN, Simon, KRAMAR FIJAVŽ, Marjeta, MIKOŠ, Matjaž, ŠRAJ, Mojca. Estimation of suspended sediment loads using copula functions. Water, ISSN 2073-4441, 2017, letn. 9, št. 8. http://www.mdpi.com/2073-4441/9/8/628, doi: 10.3390/w9080628. [COBISS.SI-ID 8124769], [JCR, SNIP]

ŠEBENIK, Urša, BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. Drought Analysis Using the Standardized Precipitation Index (SPI) = Analiza sušnih razmer s pomočjo standardiziranega padavinskega indeksa (SPI). Acta geographica Slovenica, 2017, 57/1, 31-49, http://ojs.zrc-sazu.si/ags/issue/view/418, doi: 10.3986/AGS.729. [COBISS.SI-ID 7568993], [JCR, SNIP, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, VIGLIONE, Alberto, PARAJKA, Juraj, BLÖSCHL, Günter. The influence of non-stationarity in extreme hydrological events on flood frequency estimation. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2016,  64/4, 426-437, doi: 10.1515/johh-2016-0032. [COBISS.SI-ID 7497569], [JCR, SNIP, Scopus]

BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca, MIKOŠ, Matjaž. Copula-based IDF curves and empirical rainfall thresholds for flash floods and rainfall-induced landslides. Journal of Hydrology, 2016, 541, Part A, 272-284, doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.02.058. [COBISS.SI-ID 7402849], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

DOLŠAK, Domen, BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca. Temporal characteristics of rainfall events under three climate types in Slovenia. Journal of Hydrology, 2016, 541, Part B, 1395-1405, doi: 10.1016/j.jhydrol.2016.08.047. [COBISS.SI-ID 7650913], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, ŠRAJ, Mojca, MIKOŠ, Matjaž. Analyses of suspended sediment loads in Slovenian rivers. Hydrological sciences journal, 2016, 61/6, 1094-1108, doi: 10.1080/02626667.2015.1006230. [COBISS.SI-ID 6926689], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, MENIH, Matevž, BEZAK, Nejc. Climate variability impact assessment on the flood risk in Slovenia. Physical geography, 2016, 37/1, 73-87, doi: 10.1080/02723646.2016.1155389. [COBISS.SI-ID 7399265], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. Flood frequency analysis, statistical trends and seasonality analyses of discharge data : a case study of the Litija station on the Sava river. Journal of flood risk management, 2016, 9/2, 154-168, doi: 10.1111/jfr3.12118. [COBISS.SI-ID 6601313], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, BEZAK, Nejc, BRILLY, Mitja. Bivariate flood frequency analysis using the copula function : a case study of the Litija station on the Sava River. Hydrological processes, 2015, 29/2, 225-238, doi: 10.1002/hyp.10145. [COBISS.SI-ID 6468961], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, HORVAT, Alja, ŠRAJ, Mojca. Analysis of flood events in Slovenian streams. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, 63/2, 134-144, doi: 10.1515/johh-2015-0014. [COBISS.SI-ID 6930273], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ZABRET, Katarina, ŠRAJ, Mojca. Can urban trees reduce the impact of climate change on storm runoff?. Urbani izziv, 2015, 26, special issue, suppl., S165-S178, doi: 10.5379/urbani-izziv-en-2015-26-supplement-011. [COBISS.SI-ID 2767811], [SNIP, Scopus]

KJELDSEN, Thomas Rodding, MACDONALD, Neil, LANG, Michael, MEDIERO, Luis, ALBUQUERQUE, Teresa, BOGDANOWICZ, Ewa, BRAŹDIL, R., CASTELLARIN, Attilio, DAVID, Vaclav, FLEIG, Anne, GÜL, G. O., KRIAUCIUNIENE, Jurate, KOHNOVÁ, Silvia, MERZ, Bruno, NICHOLSON, Oliver, ROALD, Lars, SALINAS, Jose Luis, SARAUSKIENE, Diana, ŠRAJ, Mojca, STRUPCZEWSKI, Witold, SZOLGAY, J., TOUMAZIS, Antonis, VANNEUVILLE, Wouter, VEIJALAINEN, Noora, WILSON, Donna. Documentary evidence of past floods in Europe and their utility in flood frequency estimation. Journal of Hydrology, 2014, 517, 963-973, doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.06.038. [COBISS.SI-ID 6628705], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, MIKOŠ, Matjaž, ŠRAJ, Mojca. Trivariate Frequency Analyses of Peak Discharge, Hydrograph Volume and Suspended Sediment Concentration Data Using Copulas. Water resources management, 2014, 28/8, 2195-2212, doi: 10.1007/s11269-014-0606-2. [COBISS.SI-ID 6578273], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

BEZAK, Nejc, BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. Comparison between the peaks over threshold method and the annual maximum method for flood frequency analyses. Hydrological sciences journal, 2014, 59/5, 959-977, doi: 10.1080/02626667.2013.831174. [COBISS.SI-ID 6315617] [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, MIKOŠ, Matjaž, BRILLY, Mitja. Rainfall interception by deciduous Mediterranean forests in Slovenia, Europe. V: DANIELS, Justin A. (ur.). Advances in environmental research, (Advances in Environmental Research, 14). New York: Nova Science Publishers, 2011, 153-182 [COBISS.SI-ID 5626721]

ŠRAJ, Mojca, DIRNBEK, Luka, BRILLY, Mitja. The influence of effective rainfall on modeled runoff hydrograph. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2010, 58/1, 3-14 [COBISS.SI-ID 4916577]. [JCR, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, BRILLY, Mitja, MIKOŠ, Matjaž. Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia. Agric. for. meteorol., 2008, 148, 121-134  [COBISS.SI-ID 3829345]  [JCR, WoS, Scopus]

ŠRAJ, Mojca, RUSJAN, Simon, PETAN, Sašo, VIDMAR, Andrej, MIKOŠ, Matjaž, GLOBEVNIK, Lidija, BRILLY, Mitja. The experimental watersheds in Slovenia. V: BRILLY, Mitja (ur.). XXIVth Conference of the Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, (IOP Conference Series, vol. 4). London: Institute of Physics, 2008, 1-13. http://iopscience.iop.org/1755-1315/4/1/012051/pdf?ejredirect=.iopscience, doi: 10.1088/1755-1307/4/1/012051.

ŠTRAVS, Luka, BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. Precipitation interception modelling using machine learning methods - the Dragonja river basin case study. V: ABRAHART, Robert J. (ur.), SEE, Linda M. (ur.), SOLOMATINE, Dimitri P. (ur.). Practical hydroinformatics : computational intelligence and technological developments in water applications, (Water science and technology library, 68). Berlin; London: Springer, 2008, 347-358. [COBISS.SI-ID 4352609]

ŠRAJ, Mojca, LAH, Aleš, BRILLY, Mitja. Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju = Measurements and analysis of intercepted precipitation of Silver Birch (Betulapendula Roth.) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in urban area. Gozd. vestn., 2008, 66/9, str. 406-416, 433. [COBISS.SI-ID 2298790]

ŠRAJ, Mojca. Določanje indeksa listne površine listnatega gozda na povodju Dragonje. Del 2, Rezultati in diskusija = Estimating leaf area index of the deciduous forest in the Dragonja watershed. Part 2, Results and discussion. Acta hydrotech., 2004, 22/36, 1-15. [COBISS.SI-ID 2784353]

ŠRAJ, Mojca. Določanje indeksa listne površine listnatega gozda na povodju Dragonje. Del 1, Metode in meritve = Estimating leaf area index of the deciduous forest in the Dragonja watershed. Part 1, Methods and measuring. Acta hydrotech., 2003, 21/35, 105-127. [COBISS.SI-ID 2568801]

ŠRAJ, Mojca. Šifrant padavinskih območij vodotokov Republike Slovenije = Watershed coding system of the Republic of Slovenia. Acta hydrotech., 2001, 19/30, 3-24. [COBISS.SI-ID 1564257]

ŠRAJ, Mojca. Uporaba šifranta padavinskih območij vodotokov Republike Slovenije za pripravo hidroloških modelov = The application of the watershed coding system of the Republic of Slovenia for hydrological modelling. Acta hydrotech., 2001, 19/31, 95-116. [COBISS.SI-ID 1565025]

zadnja sprememba: 9.12.2016

Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo