LogoKSH Glava Home

KATEDRA ZA SPLOŠNO HIDROTEHNIKO
Chair of Hydrology and Hydraulic Engineering

UL FGG

MATJAŽ MIKOŠ

Matjaž MikošRedni profesor za področje Inženirska hidrotehnika
Redni profesor za področje Hidrologija

Hajdrihova 28, soba 34
Tel.: (01) 425 43 80
Fax.: (01) 251 98 97
E-mail: matjaz.mikos@fgg.uni-lj.siZadolžžitve


• dekan UL FGG (od 2009)
• podpredsednik Strateške komisije Senata Univerze v Ljubljani (od 2009)
• član izvršnega odbora Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko (od 2000)
• član izdajatelskega sveta slovenske znanstvene in strokovne revije Gradbeni vestnik (od 2004)
• urednik SCI revije Hydrology and Earth System Sciences (od 2004)
• član uredniškega odbora SCI revije Landslides (od 2009)
• urednik SCOPUS revije Central European Journal of Engineering (od 2009)
• član znanstveno-tehniškega odbora Mednarodnega raziskovalnega združenja INTERPRAEVENT (od 1999)
• član Geo- in hidrotehničnega sveta pri ARAO, zadolžen za področje hidrotehnike (od 2006)
• asistent predsednika Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove (ICL) (od 2009)

Biografija

Izobrazba
Zaposlitve
Priznanja
Organizacija in vodenje posvetovanj
Vabljena predavanja v tujini
Znanstveno in pedagoško delo na univerzah v tujini
Mentorstva na UL FGG
Znanstvena in strokovna dela
Članstvo v domačih organizacijah
Članstvo v mednarodnih organizacijah

Pomembnejše publikacije
Bibliografija

 

Izobrazba

• Matura na I.Gimnaziji Bežigrad, Ljubljana, junij 1978
• Diplomirani inženir gradbeništva, FAGG, Univerza v Ljubljani, januar 1983
• Magister gradbeništva, FAGG, Univerza v Ljubljani, junij 1988
• Doktorat tehniških znanosti (Dr.sc.techn.), ETH Zürich, Švica, julij 1993
• Izvolitev v naziv docent za področje Urejanje vodnega režima, Ljubljana, junij 1994
• Izvolitev v naziv izredni profesor za področja Urejanje voda, Erozije tal, Uporabne hidrologije in Dinamike naravnih vodotokov, Ljubljana, junij 1999
• Ponovna izvolitev v naziv izredni profesor za področji Hidrologija in Inženirska hidrotehnika, Ljubljana, maj 2004
• Izvolitev v naziv redni profesor za področje Inženirska hidrotehnika, Ljubljana, september 2006
• Izvolitev v naziv redni profesor za področje Hidrologija, Ljubljana, junij 2010
• Strokovni izpit s področja gradbeništva, Ljubljana, oktober 1986
• Pooblaščeni inženir, identifikacijska št. G-0276, Ljubljana, oktober 1998
• Evropski inženir, član FEANI, oktober 1999

Zaposlitve

2/83 - 1/85 Strokovni sodelavec Skupine za erozijo, hudourništvo in prodonosnost, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana
2/85 - 1/86vojaška obveznost
2/86 - 7/93 Mladi raziskovalec, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana
8/93 - 4/94Višji raziskovalec, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana
5/94 - 2/96 Strokovni sodelavec v Laboratoriju za mehaniko tekočin, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
Znanstveni sodelavec (dopolnilno delovno razmerje), Vodnogospodarski oddelek, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana
3/96 - 5/99Docent za področje Urejanje vodnega režima, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
3/99 - 6/01Znanstveni sodelavec in vodilni strokovni delavec, (dopolnilno delovno razmerje), Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana
6/96 - 6/04Izredni profesor za področja Urejanja voda, Erozije tal, Uporabne hidrologije in Dinamike naravnih vodotokov, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
7/04 - 9/06Izredni profesor za področji Hidrologija in Inženirska hidrotehnika, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
10/06 - 9/09Redni profesor za področje Inženirska hidrotehnika, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
10/09 -Dekan, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

Priznanja

• Zlato Vegovo priznanje, Republiško tekmovanje iz matematike, Ljubljana, 1974
• Zaslužni znak Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, Ljubljana, 1985
• Srebrni zaslužni znak Planinske zveze Slovenije, Ljubljana, 1988
• Fond "Jaroslav Černi" za najboljši učni uspeh pri študiju hidrotehnike na Univerzi v Ljubljani :
v 3.letniku, pri dodiplomskem študiju in podiplomskem študiju, Beograd, 1981, 1983 in 1988
• Zvezni štipendist Švicarske konfederacije, Bern, Švica, 1988-89
• Navedba v Marquis Who's who in the world, 1997, 2000 millenium edition
• Navedba v Marquis Who's who in science and engineering, 1998-1999, 2000-2001 millenium edition
• Navedba v Dictionary of international biography : a biographical record of contemporary achievement, 1998
• Navedba v Osebnosti : veliki slovenski biografski leksikon, 2008

Organizacija in vodenje posvetovanj

1994 17.konferenca podonavskih držav, Budimpešta, Madžarska, 5.-9.9.1994, član znanstvenega sveta posvetovanja, vodja plenarnega zasedanja
1994XVI.gozdarski študijski dnevi, Poljče, 11.-13.10.1994, član redakcijske skupine za zaključke posvetovanja
199615. Goljevšèkov spominski dan, HS FGG UL in IHR, Ljubljana, 14.3.1996, član organizacijskega odbora
1996posvetovanje Voda in ceste, Novo mesto, 10.5.1996, vodja plenarnega zasedanja
1996 18.Konferenca podonavskih držav, Graz, Avstrija, 26.-30.8.1996, vodja plenarnega zasedanja in član znanstvenega sveta posvetovanja
199716. Goljevščkov spominski dan, HS FGG UL in IHR, Ljubljana, 13.3.1997, član organizacijskega odbora
1997 3.mednarodna konferenca FRIEND’97, Postojna, 1.-4.10.1997, član lokalnega organizacijskega odbora
199817. Goljevščkov spominski dan, HS FGG UL in IHR, Ljubljana, 16.3.1998, član organizacijskega odbora
199819.Konferenca podonavskih držav, Osijek, Hrvaška, član znanstvenega sveta
200020.Konferenca podonavskih držav, Bratislava, Slovaška, član znanstvenega sveta
20009. kongres INTERPRAEVENT 2000, Beljak, Avstrija, član znanstvenega komiteja
2002mednarodna konferenca ICID “Drought Mitigation and Prevention of Land Desertification”, Bled, Slovenija, član znanstvenega sveta
200410. kongres INTERPRAEVENT 2004, Trento, Italija, predsednik znanstvenega komiteja
2004mednarodna delavnica “Timely Warnings of Heavy Precipitation Episodes and Flash Floods”, Ljubljana, 21.-22.10.2004, član znanstvenega organizacijskega odbora
2004strokovno posvetovanje “Vodni zadrževalniki – razvojna nuja ali nedopustni posegi v prostor”, Ljubljana, 1.12.2004, član strokovno organizacijskega odbora
20057. okrogla miza Geomorfološkega društva Slovenije o stanju slovenske geomorfologije z naslovom “Rečna geomorfologija v inženirski uporabi”, Ljubljana, 30. 3. 2005, moderator okrogle mize
20051. posvetovanje slovenskih geomorfologov, Pohorje, 21. - 23. 10. 2005, član znanstvenega odbora posvetovanja
20066. letno srečanje EMS (European Meteorological Society), Ljubljana, 4. – 8. 9. 2006, sosklicatelj sekcije o hidrometeorologiji
2006kongres INTERPRAEVENT 2006, Niigata, Japonska, član znanstvenega odbora in član uredniškega odbora zbornika
200811. kongres INTERPRAEVENT 2008, Dornbirn, Avstrija, predsednik znanstvenega odbora
2008mednarodna 24. konferenca podonavskih držav, Bled, Slovenija, član mednarodnega znanstvenega sveta
20081. trienalni znanstveni posvet Naravne nesreče v Sloveniji, član znanstvenega odbora
2010kongres INTERPRAEVENT 2010, Taipeh, Taiwan, član mednarodnega znanstvenega odbora
201212. kongres INTERPRAEVENT 2012, Grenoble, Francija, član mednarodnega znanstvenega odbora
2012posvetovanje Geodetski dnevi 2012, Dolenjske toplice, Slovenija, član programskega sveta
2012mednarodno posvetovanje »Earthquake-Induced Landslides« KIRYU 2012, Kiryu, Japonska, član mednarodnega sveta

Vabljena predavanja v tujini

1993Perspectives and limitations of abrasion experiments in a tumbling mill - the Alpine Rhine case study
 5th Annual Meeting GILBERT Club-East, University Johns Hopkins, Baltimore, ZDA (kot doktorand ETH).
 Perspectives and limitations of abrasion experiments in a tumbling mill - the Alpine Rhine case study
 St. Anthony Falls Hydraulic Laboratory, University od Minnesota, Minneapolis, ZDA, 2.6.1993 (kot doktorand ETH).
1994Downstream fining in gravel rivers controlled by fluvial abrasion
 Universita degli Studi di Bologna, Faculta di Ingegneria, Instituto di' Idraulica, Italija, 7.6.1994 (štipendija TEMPUS).
 How strong is downstream fining in gravel bed rivers
 Universita degli Studi de Trento, Dipartamento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Italija, 9.6.1994 (štipendija TEMPUS).
 Relative importance of fluvial abrasion for downstream fining in gravel bed rivers
 Universita degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Italija, 10.6.1994 (štipendija TEMPUS).
1995Freshwaters in the Republic of Slovenia
 Department od Agricultural Sciences, Section of Soil and Water and Plant Nutrition, The Royal Veterinary and 
AgriculturalUniversity, Copenhagen, Danska, 16.6.1995 (štipendija TEMPUS).
1996Erosionsproblematik in Slowenien im allgemeinen und besonders fluviale Erosion in Hinsicht auf Praxis und Forschung
 Berliner Geographischen Kolloquium, Freie Universität Berlin, ZR Nemčija, 8.2.1996.
1998Schneelawinen - Entstehung, Dynamik, Gefahren
 Berliner Geographischen Kolloquium, Freie Universität Berlin, ZR Nemčija.
 Hydrological induced erosion in Slovenia
 Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (kot gostujoči raziskovalec).
 Numerical simulation of laboratory experiments with graded sediments
 Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (kot gostujoči raziskovalec).
2001Landslide Stože and debris flow in the village Log pod Mangartom
 Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (kot gostujoči predavatelj).
 The SPY-Cobble - design and applications
 Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (kot gostujoči predavatelj).
2008Experiences with mitigation of large landslides in Slovenia
 Univerza v Niigati, Japonska (kot štipendist JSPS).
 Mitigation of large landslides in Slovenia
 Univerza v Kyotu, Japonska (kot štipendist JSPS)
 Erosion and Sediment Control in Slovenia
 Japan SABO Association (kot štipendist JSPS)

Znanstveno in pedagoško delo na univerzah v tujini

1988/89 Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich, Švica (štipendija Švicarske vlade).
1990/93Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich, Švica (ETH štipendija).
1994 Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich, Švica (raziskovalni projekt).
1994/95Institut für Wasserwesen, Universität der Bundeswehr, München, ZR Nemčija (štipendija TEMPUS).
1994/95Universita di Padua, Padova, Italija (štipendija TEMPUS).
1995Kraljeva agronomska in veterinarska univerza (KVL), Copenhagen, Danska (štipendija TEMPUS).
1995Institut für konstruktiven Ingenieurbau, univerza BOKU, Dunaj, Avstrija (Knafljeva štipendija).
1995Institut für Wildbach- und Lawinenschutz, univerza BOKU, Dunaj, Avstrija (Knafljeva štipendija).
1995Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und Wasserbau, univerza BOKU, Dunaj, Avstrija (Knafljeva štipendija).
1996CEMAGREF, Grenoble, Francija (PROTEUS štipendija).
1998Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt ALIS-VALVASOR).
1999Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt ALIS-VALVASOR).
2000Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt ALIS-VALVASOR).
2001Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt Partnerships in Science).
2001Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči predavatelj na podiplomskem študiju).
2003Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt Partnerships in Science).
2008Univerza v Niigati, Japonska (štipendija JSPS).

Mentorstva študentom na UL FGG

• diplomsko delo - mentor preko 70 diplomantom na strokovnem in univerzitetnem študiju gradbeništva in univerzitetnem študiju vodarstva in komunalnega inženirstva
• fakultetne Prešernove nagrade študentom: UL FGG - 3x mentor in 1x somentor, UL FE – 1x somentor; UL BF – 1x mentor
• magisterij - 1x mentor in 8x somentor
• mladi raziskovalci - 7x mentor
• doktorat - 7x mentor in 8x somentor

Znanstvena in strokovna dela

Od leta 1983 nosilec in sodelavec na preko 70 raziskovalnih projektih, strokovnih študijah in projektih
– pomembnejši po letu 2006 so:

• CRP Znanje za varnost in mir 2006-2010 “Ocena ogroženosti zaradi delovanja drobirskih tokov” (6.2006-11.2008) - nosilec
• Raziskovalni program P2-0180 “Hidrologija, hidravlika in in geotehnika” (1.2009-12.2013) – vodja programske skupine
• Mednarodni raziskovalni projekt Alpine Space PARAmount (9.2009-8.2012)
• Mednarodni projekt 7.OP Kulturisk (1.2011-12.2013)
• Mednarodni projekt LIFE+ LjubljanicaCONNECT (1.2012-12.2015)

Članstvo v domačih organizacijah

• predsednik Slovenskega komiteja INTERPRAEVENT, Ljubljana
član Komisije za snežne plazove, Ministrstvo za okolje in prostor RS
• ustanovni član Inženirske zbornice Slovenije
redni član Slovenskega akademijskega-tehniškega društva - SATENA
član Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije - ZDGITS
član Slovenskega združenja za namakanje in odvodnjo

• član Društva vodarjev Slovenije
• član Slovenskega društva za mehaniko

član Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko - SZGG
član Slovenskega geotehniškega društva - SloGeD

• član Združenja raziskovalcev Slovenije
• član
Geomorfološkega društva Slovenije
• član Slovenskega društva za hidravlične raziskave

Članstvo v mednarodnih organizacijah

International Association of Sedimentologists - IAS, Utrecht, Nizozemska
International Association of Hydraulic Engineering and Research - IAHR, Delft, Nizozemska
International Association of Hydrological Sciences - IAHS, Washington, ZDA
Soil and Water Conservation Society - SWCS, ZDA
International Erosion Control Association - IECA, ZDA
British Sociewty for Geomorphology - BSG, Velika Britanija

American Geophysical Union - AGU, ZDA
Verein für Ingenieurbiologie, Zürich, Švica
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall - ATV-DVWK, ZR Nemčija
Verein der Diplomingenieuere der Wildbach- und Lawinenverbauung Österreichs, Avstrija
New York Academy of Sciences, New York, ZDA
American Society of Civil Engineers, ZDA

Pomembnejše publikacije

Od 1983 do danes preko 300 objavljenih prispevkov v znanstvenem in strokovnem tisku – SCI objave po letu 2006 so:

PETKOVŠEK, Ana, FAZARINC, Rok, KOČEVAR, Marko, MAČEK, Matej, MAJES, Bojan, MIKOŠ, Matjaž. The Stogovce landslide in SW Slovenia triggered during the September 2010 extreme rainfall event. Landslides, 2011, 8(4): 499-506, doi: 10.1007/s10346-011-0270-z.
MIKOŠ, Matjaž. Landslides: A state-of-the art on the current position in the landslide research community. Landslides, 2011, 8(4): 451-551, doi: 10.1007/s10346-011-0297-1.
LAMOVEC, Peter, MIKOŠ, Matjaž. Analiza poplav z uporabo satelitskih posnetkov - primer hudourniške poplave v Selški dolini leta 2007 = Analysis of floods using satellite images - case study of the 2007 torrential flood in the Selška valley. Geodetski vestnik, 2011, 55(3): 483-494. http://www.geodetski-vestnik.com/55/3/gv55-3_483-494.pdf.
MIKOŠ, Matjaž. Integralno upravljanje voda in regionalizacija Republike Slovenije = Integrated water management and regionalisation of the Republic of Slovenia. Geodetski vestnik, 2011, 55(3): 518-529. http://www.geodetski-vestnik.com/55/3/gv55-3_518-529.pdf.
MIKOŠ, Matjaž. Public Perception and Stakeholder Involvement in the Crisis Management of Sediment-Related Disasters and their Mitigation : the Case of the Stože Debris Flow in NW Slovenia. Integrated environmental assessment and management, 2011, 7(2): 216-227, doi: 10.1002/ieam.140.
MIKOŠ, Matjaž, PETKOVŠEK, Ana, MAJES, Bojan. Mechanisms of landslides in over-consolidated clays and flysch : Activity scale and targeted region : national. Landslides, 2009, 6(4): 367-371, http://www.springerlink.com/content/g031v73725656113/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s10346-009-0171-6.
PETAN, Sašo, RUSJAN, Simon, VIDMAR, Andrej, MIKOŠ, Matjaž. The rainfall kinetic energy-intensity relationship for rainfall erosivity estimation in the Mediterranean part of Slovenia. Journal of Hydrology, 2010, 391(3-4): 314-321, doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.07.031.
SODNIK, Jošt, MIKOŠ, Matjaž. Modeling of a debris flow from the Hrenovec torrential watershed above the village of Kropa = Modeliranje drobirskega toka v hudourniškem območju Hrenovec nad Kropo. Acta geographica Slovenica, 2010, 50(1): 59-84, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags50103.pdf, doi: 10.3986/AGS50103.
REPNIK MAH, Petra, MIKOŠ, Matjaž, BIZJAK, Aleš. Hydromorphological classification of Slovenian rivers = Hidromorfološka tipizacija slovenskih rek. Acta geogr. Slov., 2010, 50(2): 201-229, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags50202.pdf, doi: 10.3986/AGS50202.
RUSJAN, Simon, KOBOLD, Mira, MIKOŠ, Matjaž. Characteristics of the extreme rainfall event and consequent flash floods in W Slovenia in September 2007. Natural hazards and earth system sciences, 2009, 9(4): 947-956, http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/9/947/2009/nhess-9-947-2009.pdf.
SODNIK, Jošt, PETJE, Urška, MIKOŠ, Matjaž. Terrain topography and debris-flow modelling = Topografija površja in modeliranje gibanja drobirskih tokov. Geodetski vestnik, 2009, 53(2): 305-318, http://www.geodetski-vestnik.com/53/2/gv53-2_305-318.pdf.
GLOBEVNIK, Lidija, MIKOŠ, Matjaž. Boundary conditions of morphodynamic processes in the Mura River in Slovenia. Catena, 2009, 79(3): 265-276, doi: 10.1016/j.catena.2009.06.008.
RUSJAN, Simon, MIKOŠ, Matjaž. Seasonal variability of diurnal in-stream nitrate concentration oscillations under hydrologically stable conditions. Biogeochemistry, 2009, 97(2-3): 123-140. http://www.springerlink.com/content/drt58n260w241339/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s10533-009-9361-5.
KRYŽANOWSKI, Andrej, MIKOŠ, Matjaž, ŠUŠTERŠIČ, Jakob, PLANINC, Igor. Abrasion Resistance of Concrete in Hydraulic Structures. ACI Materials journal, 2009, 106(4): 349-356.
RUSJAN, Simon, BRILLY, Mitja, MIKOŠ, Matjaž. Flushing of nitrate from a forested watershed : an insight into hydrological nitrate mobilization mechanisms through seasonal high-frequency stream nitrate dynamics. Journal of Hydrology, 2008, 354(1-4): 187-202, http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022169408001418.
RUSJAN, Simon, MIKOŠ, Matjaž. Assessment of hydrological and seasonal controls over the nitrate flushing from a forested watershed using a data mining technique. Hydrology and earth system sciences, 2008, 12(2): 645-656, http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/12/645/2008/hess-12-645-2008.pdf.
ŠRAJ, Mojca, BRILLY, Mitja, MIKOŠ, Matjaž. Rainfall interception by two deciduous Mediterranean forests of contrasting stature in Slovenia. Agricultural and forest meteorology, 2008, 148(1): 121-134.
MIKOŠ, Matjaž, FAZARINC, Rok, MAJES, Bojan. Delineation of risk area in Log pod Mangartom due to debris flows from the Stože landslide = Določitev ogroženega območja v Logu pod Mangartom zaradi drobirskih tokov s plazu Stože. Acta geographica Slovenica, 2007, 47(2): 171-198. http://giam.zrc-sazu.si/zbornik/02-Ags47-2-171-198-Mikos-Fazarinc-Majes.pdf.
MIKOŠ, Matjaž, FAZARINC, Rok, MAJES, Bojan, RAJAR, Rudolf, ŽAGAR, Dušan, KRZYK, Mario, HOJNIK, Tomaž, ČETINA, Matjaž. Numerical Simulation of Debris Flows Triggered from the Strug Rock Fall Source Area, W Slovenia. Natural hazards and earth system sciences, 2006, 6(2): 261-270.
ČETINA, Matjaž, RAJAR, Rudolf, HOJNIK, Tomaž, ZAKRAJŠEK, Majda, KRZYK, Mario, MIKOŠ, Matjaž. Case study: Numerical simulations of debris flow below Stože, Slovenia. Journal of hydraulic engineering, 2006, 132(2): 121-130.
MIKOŠ, Matjaž, JOŠT, Darja, PETKOVŠEK, Gregor. Rainfall and runoff erosivity in the alpine climate of north Slovenia : a comparison of different estimation methods. Hydrologic sciences journal, 2006, 51(1): 115-126.
MIKOŠ, Matjaž, FAZARINC, Rok, RIBIČIČ, Mihael. Sediment production and delivery from recent large landslides and earthquake-induced rock falls in the Upper Soča River Valley, Slovenia. Engineering geology, 2006, 86(2-3): 198-210.
MIKOŠ, Matjaž, BRILLY, Mitja, FAZARINC, Rok, RIBIČIČ, Mihael. Strug landslide in W Slovenia : a complex multi-process phenomenon. Engineering geology, 2006, 83(1-3): 22-35.
SODNIK, Jošt, MIKOŠ, Matjaž. Estimation of magnitudes of debris flows in selected torrential watersheds in Slovenia = Ocena magnitud drobirskih tokov v izbranih hudourniških območjih v Sloveniji. Acta geographica Slovenica, 2006, 46(1): 93-123.


 zadnja sprememba: 31.01.2011

Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (1) 426-42-88 / 425-33-24
Faks: +386 (1) 251-98-97

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo