Logo LIFE Logo Natura2000 Logo Ljubljanica povezuje Ljubljanica povezuje Logo UL FGG Logo KSH

Novice

09.09.2016 - Obiskal nas je Paul Beaulieu iz ZDA, ki smo ga spoznali na 2016 FishPassage konferenci v ZDA. Paul je strokovnjak za ribje prehode in povezanost vodnih habitatov. Podrobno smo mu predstavili projekt Ljubljanica povezuje, ter organizirali ogled izvedenih del na terenu.

29.8.2016 - Na portalu Youtube si lahko ogledate predstavitveni film projekta v slovenskem in angleškem jeziku.

12.08.2016 - Na spletni strani so dostopna Layman poročila projekta Ljublanica povezuje v treh različnih jezikih: slovensko-angleško, poljsko-angleško in špansko-angleško

20-23.6.2016 - Na konferenci FishPassage 2016, ki se odvija na Univerzi v Massachusettsu, smo predstavili projekt Ljubljanica povezuje in nov inovativen način monitoringa prehajanja rib skozi ribje steze z uporabo dveh kamer.

21.05.2016 - Pred mestno hišo v Ljubljani smo v okviru svetovnega dne migracije rib (WFMD) predstavili projekt Ljubljanica povezuje. Obiskovalci so si na velikem platnu lahko ogledali živo sliko iz ribjih kamer, ki so postavljene v ribji stezi na Ambroževem trgu in v ribji stezi pri Fužinskem gradu.

19.05.2016 - Dijakom srednje Unesco šole iz Ljubljane smo predstavili projekt Ljubljanica povezuje. Po predstavitvi projekta smo izvedli še meritve pretoka reke Gradaščice, ki je pritok reke Ljubljanice.

12.05.2016 - Dijakom srednje Vegove šole v Ljubljani smo predstavili projekt Ljubljanica povezuje in daljinsko voden čoln HI3, ki je bil razvit v okviru projekta Ljubljanica povezuje.

05-09.05.2016 - pred Hišo Evropske unije na Bregu v Ljubljani smo poleg zanimivih eksperimentov predstavili tudi projekt Ljubljanica povezuje.

06.05.2016 - V okviru naravoslovnega dne smo izvedli delavnico na OŠ Martina Krpana v Ljubljani.

05.05.2016 - Erasmus študentoma iz Italije in Slovaške smo predstavili projekt Ljubljanica povezuje in organizirali ogled izvedenih del na terenu.

23-28.04.2016 - Udeležili smo se EGU konference na Dunaju. Na konderenci smo predstavili štiri plakate s področja projekta Ljubljanica povezuje. Predstavili smo plakate na temo monitoringa obnovljenih ribjih stez, daljinsko vodenega čolna HI3, plakat na katerem so bili rezutati izvedenega hidrološkega monitoringa in plakat projekta Ljubljanica povezuje.

18.04.2016 - V ribji stezi na Ambroževem trgu smo posneli preko 100 Podusti, ki migrirajo po ribji stezi.

24.03.2016 - V ribji stezi na Fužinah smo 22.03.2016 posneli Lipanja in Podust.

18.03.2016 - V ribji stezi na Ambroževem trgu smo posneli prvo ribo v letu 2016. Posnetek si oglejte tukaj.

17.03.2016 - Na 35. Goljevščkovem spominskem dnevu smo predstavili prispevek z naslovom: Video kontrolni sistem prehajanja rib v ribji stezi, ki je nameščen v ribjo stezo na Ambroževem trgu in v ribjo stezo pri Fužinskem gradu.

15.02.2016 - V ribjo stezo na Ambroževem trgu smo namestili nadgrajen sistem spremljanja ribjih migracij v ribji stezi. Video v živo si lahko ogledate tukaj.

28.01.2016 - Matej Sečnik in mag. Andrej Vidmar sta za kamero, ki spremlja ribje migracije v ribji stezi in je bila razvita v okviru LIFE projekta Ljubljanica povezuje, dobila nagrado za najboljši dosežek v hidrologiji za leto 2015.

25.01.2016 - V zadnji fazi testiranja je nov, nadgrajen sistem spremljanja ribjih migracj skozi ribje steze. Prednost novega sistem je, da nam omogoča določitev velikosti ribe z uporabo dveh kamer.

05.01.2016 - Na spletni strani si lahko na povezavi Kamera v ribji stezi, ogledate video v živo z ribje steze na Ambroževem trgu in ribje steze pri Fužinskem gradu.

13.12.2015 - Študentje Erasmus Mundus Flood Risk Management so si ogledali obnovljeno ribjo stezo, ki smo jo v okviru projekta Ljubljanica povezuje obnovili na Ambroževem trgu, sodelovali pa so tudi pri izvedli meritve pretoka Ljubljanice s sodobnim ultrazvočnim merilcem pretoka Sontek.

17.11.2015 - Dijakom Srednje trgovske šole iz Ljubljane smo predstavili projekt Ljubljanica povezuje in izvedli terenski ogled zapornice na Ambroževem trgu.

15.11.2015 - Osrednji slovenski časopis NEDELO je objavil članek o projektu LIFE, s katerim smo uspešno zaključili delo na projektu, in poskrbeli za ribe v Ljubljanici.

12.11.2015 - Z dijaki Srednje ekonomske šole iz Ljubljane smo izvedli 2. delavnico in predstavitev projekta.

11.11.2015 - Na UL FGG je potekala okrogla miza za študente. Poleg predstavitve projekta Ljubljanica povezuje so študenti predstavili zanimive prispevke na temo povezanosti rek. Več o okrogli mizi in prispevke si lahko ogledate v zavihku izvajanje projekta.

05.11.2015 - Izvedli smo 1. delavnico in predstavitev projekta dijakom Srednje ekonomske šole iz Ljubljane

19.10.2015 - Obilnejše padavine v zadnjih dneh so bile razlog, da smo lahko preverili delovanje prenovljenega mehanizma dviga zapornic na Ambroževem trgu. Posledica dvignjenih zapornic je tudi nižja gladina Ljubljanice, zato je bil zelo dobro viden tudi deflektor, ki preprečuje vnos plavja v ribjo stezo.

15.10.2015 - Na UL FGG je potekal dan odprtih vrat. V okviru DOV smo izvedli predstavitev projekta in predstavitev merske opreme, ki se uporablja za izvedbo terenskih meritev v okviru projekta.

13.10.2015 - Vabimo vas na okroglo mizo LIFE projekta Ljubljanica povezuje, ki bo 10.11.2015 ob 16:00 v predavalnici H10 na Hajdrihovi 28.

08.10.2015 - Za učence 9. razredov OŠ Vrhovci smo pripravili delavnico. Na reki Gradaščici in Malem grabnu (pritok Ljubljanice) smo merili pretok, višino vode, temperaturo in količino raztopljenega kisika.

02.10.2015 - Dela na ribji stezi in zapornici na Ambroževem trgu so zaključena. Postavili smo trajno informacijsko tablo, ki služi za obveščanje javnosti o izvedenih delih.

08.09.2015 - Nameščena je bila kontrolna podvodna kamera na ribji stezi pri Fužinskem gradu. Posnetek iz kamere si lahko ogledate tukaj.

02.09.2015 - V sklopu akcije E3, smo izvedli terenske meritve temperature z optičnim kablom. Uporabili smo novi večkanalni optični temperaturni senzor Silixa XT-DTS. Potek meritve si lahko ogledate v galeriji.

21.08.2015 - V okviru akcije C3 (posodobitev zapornice na Ambroževem trgu) je bil zamenjan dotrajan motor za regulacijo zapornic na Ambroževem trgu.

24.07.2015 - Kontrolna podvodna kamera v ribji stezi na Ambroževem trgu je med selitvijo ujela sulca (Hucho hucho).

20.07.2015 - Izšel je drugi plakat za promocijo projekta.

10.07.2015 - V ribji stezi na Ambroževem trgu smo izvedli izlov rib z vršami.

30.06.2015 - Pripravili smo novo brošuro o projektu LIFE Ljubljanica povezuje, ki je namenjena obveščanju širše javnosti o dejavnostih, s katerimi se ukvarjamo.

22.06 - 25.06.2015 - Udeležili smo se Fish passage 2015 konference v Groningenu na Nizozemskem, kjer smo predstavili projekt Ljubljanica povezuje.

18.06.2015 - Svoj zadnji šolski dan so gimnazijci Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije iz Ljubljane preživeli pri nas. V kar štiriurnih delavnicah smo jim s predstavitvami, eksperimenti in delavnicami prikazali naše delo na projektu.

17.06.2015Dijake Zavoda sv. Stanislava, Škofijske klasične gimnazije iz Ljubljane smo odpeljali do Gradaščice, kjer smo jim predstavili projekt Ljubljanica povezuje ter jih vključili v meritve pretoka reke in določanja njenih lastnosti.

16.06.2015 - Danes so nas obiskali dijaki Srednje lesarske šole iz Ljubljane. Po predstavitvi projekta smo jim zaradi slabega vremena delavnice pripravili kar v predavalnicah in laboratoriju.

15.06.2015 – V petek, 19. 6. 2015 ob 13:00, organiziramo Okroglo mizo ob zaključku del na ribjih stezah. Več informacij najdete v vabilu. Vabljeni!

05.06.2015 – Nacionalni inštitut za biologijo je Svetovni dan oceanov 2015 obeležil z Dnevom odprtih vrat Morske biološke postaje Piran. Tam smo mladim pripravili različne interaktivne delavnice.

05.06.2015Z dijaki gimnazije Jožeta Plečnika smo z meritvami nadgradili predstavitev projekta in se iz predavalnice preselili ob reko.

04.06.2015 – Dela na ribji stezi na Ambroževem trgu so že skoraj zaključena. Na vtoku je že nameščen zaščitni element, ki preprečuje vnos plavja.

03.06.2015Na Vrhniki smo izvedli nujno popravilo on-line postaje.

01.06.2015 – V mestu Dübendorf v Švici smo si ogledali primer dobre prakse renaturalizacije manjše reke Chriesbach.

22.05.2015 – Obiskali smo Gimnazijo Jožeta Plečnika v Ljubljani, kjer smo dijakom 2. letnika predstavili projekt Ljubljanica povezuje. V kratkem pa bomo izvedli še terenske meritve na Gradaščici.

12.05.2015Za učence 8. razredov OŠ Vič smo pripravili delavnico v sklopu naravoslovnega dne. Na reki Gradaščici (pritok Ljubljanice) smo merili pretok, višino vode, temperaturo in količino raztopljenega kisika.

08.05.2015Obnova ribje steze na Ambroževem trgu se intenzivno izvaja.

05.05.2015 – Obiskali smo OŠ Martina Krpana, kjer smo sodelovali pri izvedbi naravoslovnega dneva na temo Ljubljanica. Na kratko smo jim predstavili projekt in jim prikazali načine merjenja pretokov.

21.04.2015 – Dela na ribji stezi Fužine so končana.

19.03.2015Redni obisk monitorja, pregled stanja na akcijah projekta, administraciji in ogled terena.

16.03.2015Začela so se dela na ribji stezi na Fužinah.

27.02.2015Predstavitev projekta Ljubljanica povezuje in ogled terena s študenti na izmenjavi.

14.01.2015 – Nadgrajena oprema za meritev pretokov in batimetrije dna struge je uspešno prestala prvi test.

01.12.2014 – Izšlo je tretje letno glasilo projekta LIFE Ljubljanica povezuje. Prelistate ga lahko tukaj.

11.11.2014 – Izvedli smo tematsko predavanje o ukrepih za večjo prehodnost reke s primeri iz projekta Ljubljanica povezuje za študente 2. letnika magistrskega študija VOI.

21.10.2014 - Izvedli smo drugo akcijo izlova in označevanja rib v Ljubljanici v sklopu akcije E2.

10.09 - 12.09.2014 - Odpotovali smo v Estonijo na Riverine LIFE Platform Meeting. Na srečanju so bili predstavljeni različni LIFE projekti iz več evropskih držav, predstavili pa smo tudi projekt Ljubljanica povezuje. V okviru diskusije smo obravnavali različne probleme, s katerimi se pri izvedbi projektov srečujemo. S strokovnjaki s področja ribjih stez smo iskali rešitve za obnovo stez v okviru našega projekta. Udeležili pa smo se tudi ekskurzije na reko Emajogi, kjer se je uspešno zaključil Life projekt Happy Fish.

03.09 - 04.09.2014 - Udeležili smo se mednarodne delavnice River revitalisation Workshop na Slovaškem , kjer smo predstavili naš projekt in si izmenjali mnenja in izkušnje z drugimi aktualnimi projekti. Na ekskurziji ob reki Hron smo si ogledali male hidroelektrarne in pripadajoče ribje steze.

31.07. - 29.08.2014 - V okviru opravljanja študijske prakse v tujini sta na projektu sodelovali študentki Alexandra in Justyna s Tehnične univerze Rzeszow na Poljskem. Obiskali sta ribjo stezo na Fužinah in na Ambroževem trgu, kjer sta videli tudi sistem zapornic. Seznanili sta se z monitoringom ekohidroloških parametrov, ki ga izvajamo in si ogledali nekaj merilnih postaj. Pripravili sta pregled literature o ribjih stezah in izdelali nekaj splošnih smernic za njihovo obnovo.

17.05.2014 - Prispel je novi večkanalni optični temperaturni senzor Silixa XT-DTS. XT-DTS meri temperaturo s pomočjo optičnega vlakna na vsakih 25 centimetrov, v dolžini do 10 kilometrov. Natančnost meritve je vsaj 0.1°C na razdalji 5 km. To natančnost instrument doseže v manj kot treh minutah. Pri daljšem intervalu meritve se natančnost izboljša do 0.01°C.

24.03.2014 - Pripravljen je prvi, krajši predstavitveni film projekta, ki si ga lahko ogledate na spletu.

20.03.2014 - Dobili smo natisnjene plakate za predstavitev projekta.

06.03.2014 - Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je potekal 33. Goljevščkov spominski dan, ki sta ga organizirala Oddelek za okoljsko gradbeništvo in Hidroinštitut. Na temo projekta sta bila predstavljena tudi dva prispevka: LJUBLJANICA POVEZUJE - projekt, ki oživlja migracijo rib v Ljubljanici (Katarina Kavčič) in Razvoj sistema za oddaljen dostop do podatkov (Matej Sečnik).

16.01.2014 -  Tretji sestanek upravnega odbora na UL FGG KSH
Prisotni: Zoran Stojič, Tomi Leon (oba Geateh), Metod Dolinšek (Purgator),Tone Cezar (MKO ARSO), Mitja Brilly, Andrej Vidmar, Katarina Kavčič (vsi UL FGG)
Namen srečanja je bil obrazložiti izvajanje konkretnih ukrepov.

04.12.2013 - Izšlo je glasilo projekta LIFE10NAT/SI/142, Letnik 2, Številka 1, ISSN: 2335-2773

04.11.2013 - Visoka voda reke Ljubljanice je porušila del ribje steze pri Fužinskem gradu.

25.10.2013 - RTV Slovenija,Slovenska kronika, Pomagali bodo ribjim selitvam

10.10.2013 - V ribji stezi pri Fužinskem gradu smo posneli mrene.

09.10.2013 - Pričela so se zemeljska dela izvedbe akcije C1 - Sanacija praga v Zalogu.

19.09.2013 -Izšla je brošura projekta LIFE10NAT/SI/142 v nakladi 1000 izvodov.

30.07.2013 -Ljubljana, POP TV novice 24 ur: Obnovili bodo ribje poti - V prestolnici teče projekt Life plus, ki bo poskrbel, da bodo v mestu obnovili tako imenovane ribje poti. > http://www.24ur.com/novice/slovenija/obnovili-bodo-ribje-poti.html

22.07.2013 - Zavod za ribištvo Slovenije izda pozitivno soglasje k rekonstrukciji kamnitega paraga v Zalogu glede na tehnično dokumentacijo za vzdrževalna dela št.: R-481/13 C1 -Prag v Zalogu, in podaja izjavo: "REŠITVE SO USTREZNE".

18.06.2013 - Povzetki mednarodne delavnice

08.06.2013 -V okviru mednarodne delavnice LIFE+ Narava in Biotska raznovrstnost projekta "Obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje rečnega vodnega režima" so udeleženci predstavili svoje prispevke.

08.05.2013 -Zadnja objava-VABILO; Mednarodna delavnica LIFE+ Narava in Biotska raznovrstnost projekta "Obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje rečnega vodnega režima" bo potekala v Ljubljani 8. junija 2013.

25.02.2013 - Prispel je novi ultrazvočni merilec ADP - HydroSurveyor & RiverSurveyor
HydroSurveyor sistem uporablja 9 ultrazvočnih snopov ADP, pri čemer je aktivnih 5 snopov vsak trenutek in s tem je omogočen istočasni širši zajem podatkov. Pomembno je, da HydroSurveyor lahko delujeje v globinah od 0,2 m do več kot 40 metrov. HydroSurveyor vključuje tudi vgrajeno GPS RTK navigacijo, omogoča meritev (tokovnic) hitrosti celotnega vodnega stolpeca (profiliranje), vsebuje polno kompezacijo hitrosti zvoka s pomočjo meritev prevodnosti, temperature in globine (CTD merilca).

14.02.2013 – Drugi sestanek upravnega odbora na UL FGG KSH
Prisotni: Zoran Stojič (Geateh), Ivan Stanič (MOL, Oddelek za prostorsko načrtovanje), Metod Dolinšek (Purgator), Stane Pajk (MKO ARSO), Mitja Brilly, Andrej Vidmar, Maja Koprivšek (vsi UL FGG)
Namen srečanja je bil obrazložiti izvajanje konkretnih ukrepov in pojasniti nekatere teme v Mestni občini Ljubljana in MKO.

18.01.2013 - Izšlo je glasilo projekta LIFE10NAT/SI/142, Letnik 1, Številka 1, ISSN: 2335-2773

15.01.2013 - Opravljen je redni obisk zunanjega monitorja
Prisotni:Mitja Kaligarič (Astrale, zunanji LIFE nadzornik za Slovenijo), Andrej Vidmar (UL FGG), Mitja Brilly (UL FGG), Maja Koprivšek (UL FGG), Matej Stegel (Purgator), Metod Dolinšek (Purgator), Zoran Stojič (Geateh), Tomi Leon (Geateh), Julijana Lebez Lozej (MKO),
Na srečanju se je pregledalo napredek na projektu in odpravljalo pomanjkljivosti.

09.01.2013 – Delovno srečanje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
Prisotni: Andrej Vidmar (UL FGG), Mitja Brilly (UL FGG), Matej Stegel (Purgator), Zoran Stojič (Geateh), Julijana Lebez Lozej (MKO), Janez Kastelic (MKO ARSO), Janez Pajk (MKO ARSO), Damjan Rogelj (MKO ARSO).
Na srečanju se je določilo skupne kratkoročne akcije.

21.11.2012 – Srečanje v ribiškem domu RD Barje z ribiči CO Ljubljanica (RD Barje, RD Vevče, RD Dolomiti in RD Vrhnika)
Prisotni: Andrej Vidmar (UL FGG), Simon Jurečič, Matej Magajna, Teodor Gantar, Ivan Dragan, Branko Čebokli in Ismet Krdedlić (vsi RD Barje), Augustin Weiss (RD Vevče) and Tomi Leon (Geateh).
Namen srečanja je predstavitev projekta vsem ribiškim družinam na območju barjanske Ljubljanice.

12.11.2012 – Sestanek upravnega odbora na UL FGG KSH
Prisotni: Zoran Stojič (Geateh), Ivan Stanič (MOL, Oddelek za prostorsko načrtovanje), Metod Dolinšek, Matej Stegel (Purgator), Mitja Brilly, Andrej Vidmar, Maja Koprivšek (vsi UL FGG)
Namen srečanja je bil obrazložiti izvajanje konkretnih ukrepov in pojasniti nekatere teme v Mestni občini Ljubljana.

10.10.2012 – Sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
Prisotni: Stane Pajk and Damjan Rogelj (MKO ARSO), Julijana Lebez Lozej and Jelena Hladnik (MKO), Anja Oven (Krajinski park Ljubljansko barje), Mitja Brilly, Andrej Vidmar, Maja Koprivšek (vsi UL FGG University of Ljubljana)
Namen srečanja je bil predstavitev napredka na projektu in reševanja problemov, s katerimi se soočamo. Projekt smo predstavili tudi predstavniku Krajinskega parka Ljubljansko barje. Krajinski park zanima sodelovanje na projektu glede ozaveščanja javnosti.

20.09.2012 - Podpis pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje
V Ljubljani je bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta "Ljubljanica povezuje", v skupni vrednosti 1.188.015 EUR, od tega bo MKO prispevalo 20%.

12.01.2012 – Srečanje s podžupanom Mestne občine Ljubljana Janezom Koželjem
Prisotni: Podžupan Janez Koželj, Ivan Stanič (MOL), Mitja Brilly, Andrej Vidmar, Simon Rusjan, Maja Koprivšek (vsi UL FGG)
Namen srečanja je bil razgovor o možnostih sofinanciranja Mestne občine Ljubljana in konkretnih delih na ribji stezi na Ambroževem trgu.