Logo LIFE Logo Natura2000 Logo Ljubljanica povezuje Ljubljanica povezuje Logo UL FGG Logo KSH

Povezave

Inštituti:
    EC LIFE Programme (angleško)
    Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Natura 2000:
    Natura 2000 network

Bilteni:
    NATURA 2000 bilten fažurne informacije EC (angleško)
    LIFE novice (angleško)

Biotska raznovrstnost:
    Europa Environment - Nature and Biodiversity (angleško)

Slovenija in Natura 2000:
    Ministrstva za kmetistvo in okolje Natura 2000 v Sloveniji
    Publikacija o Natura 2000 v slovenščini

Nosilec in partnerji pri projektu:
    Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
    Katedra za splošno hidrotehniko
    Geateh d.o.o.

Drugo:
    Krajinski park Ljubljansko barje
    Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)
    Odlok o določitvi plovbnega režima UL RS, št. 53/2006