Logo LIFE Logo Natura2000 Logo Ljubljanica povezuje Ljubljanica povezuje Logo UL FGG Logo KSH

Kontakt

Vodja projekta:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Andrej Vidmar
Hajdrihova 28
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

(386) 1 425 40 52 int. 211
avidmar@fgg.uni-lj.si