Logo LIFE Logo Natura2000 Logo Ljubljanica povezuje Ljubljanica povezuje Logo UL FGG Logo KSH

Ali veste?

Vpr: [Besedo »ekosistem« pogosto zasledim. Mi morda veš ti kaj več povedati o tem?]
Odg: [Ekosistem izvira iz besed: oikos – naš skupni dom, Zemlja + znanje, veda – logos, torej pomeni znanost o gospodarjenju v naravi. Nujna je medsebojna odvisnost človeka in narave, zato se učimo o ekoloških sistemih - ekosistemih, ki raziskuje odnose in odvisnost med živimi organizmi neživim okoljem.]


Vpr: [Ali je res reka Ljubljanica najgloblja slovenska reka?]
Odg: [Res je, na delu, ko teče po Ljubljanskem barju, je globoka od 5 do 8 m.]