Logo LIFE Logo Natura2000 Logo Ljubljanica povezuje Ljubljanica povezuje Logo UL FGG Logo KSH

Konferenca o povezljivosti rek

Ljubljana, 22. in 23. oktober 2015

O konferenci
Dogodek bo organiziran v okviru projekta LIFE - Ljubljanica povezuje. Cilj projekta je zmanjšanje negativnega vpliva vodnih ovir in izboljšanje povezljivosti habitata reke Ljubljanice za ciljne ribje vrste (sulec, platnica, blistavec). Napredek spremljamo z ekohidrološkim monitoringom in monitoringom gibanja rib v ribji stezi. Razvili smo nizko stroškovni sistem za online video spremljanje gibanja rib v ribji stezi, ki je v uporabi zadnjih nekaj mesecev.
Na konferenci bodo obravnavane naslednje teme: vzpostavljanje rečne povezljivosti, omogočanje selitve rib in obnova degradiranih rečnih odsekov.
Vabimo vse strokovnjake s podobnimi projekti ali študijami s podobno tematiko, da jih v sklopu konference predstavijo ali pripravijo posterje.
Kotizacije ni.


Znanstveni odbor

Prof.dr. Mitja Brilly,
University Of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Prof.dr. Avdul Adrović,
University of Tuzla, Tuzla, Department of Biology
Prof. dr. Anton Brancelj,
The National Institute of Biology
Prof.dr. Marko Ćaleta,
University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology
Prof. dr. Predrag Simonović,
University of Belgrade, Faculty of Biology

Organizacijski odbor


mag. Andrej Vidmar,
University Of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering
mag. Zoran Stojič,
Geateh d.o.o
Klaudija Sapač,
University Of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Matej Sečnik,
University Of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Anja Vihar,
University Of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Katarina Zabret,
University Of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering


Program

22. oktober
13.30 - 14.00    Prihod, registracija
14.00 - 14.30    Otvoritev konference
14.30 - 16.00    Prvi sklop predavanj - Huchen and its status in Europe
                      Drugi sklop predavanj - Designing the fish passes
16.00 - 16.30    Odmor
16.30 - 18.00    Tretji sklop predavanj - River revitalisation
18.00 - 20.00    Večerja

23. oktober
9.00 - 9.30       Prihod
9.30 - 10.30      Predstavitev projekta Ljubljanica povezuje in opis obiska na terenu
10.30 - 13.00    Terenski obisk obnovitvenih del, izvedenih na projektu
13.00 - 15.00    Kosilo na čolnu na reki Ljubljanici *
15.00               Zaključek konference

* V primeru dvignjenih zapornic na Ljubljanici, vožnja po Ljubljanici ne bo mogoča


Lokacija
UL FGG
Oddelek za okoljsko gradbeništvo
Hajdrihova 28
1000 Ljubljana
Slovenija

Conference location

Fotogalerija konference

Fotogalerijo konference si lahko ogledate tukaj.

Predstavitve in povzetki:

Predstavitve:

Simonović - Connectivity Solution for huchen Hucho hucho (L.) in human-altered habitats
Zabric - Elaboration of expertise for huchen (Hucho hucho) habitat and population
conservation in the middle Sava River – Target Research programme

Kucukali - Brush-baffle fish pass: a fish - friendly design
Adrovič - Fish passes in Bosnia and Hercegovina
Globevnik - The concept of ecological restoration of subalpine river in Slovenia
Denac - From research to restoration, from conflict to cooperation – conserving nature
at the lower Drava River in Slovenia

Adamič - LIFE project AQUAVIVA
Zabret - Ljubljanica connects – overview of the project
Sečnik - Cost effective system for monitoring fish migration with a camera

Povzetki:

povzetki predstavitevVeč informacij: avihar@fgg.uni-lj.si