PREDSTAVITEV / ABOUT THE JOURNAL

PRISPEVKI / PAPERS

O REVIJI / JOURNAL INFORMATION

NAVODILA AVTORJEM / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

 ___________________________

ISSN: 0352-3551
EISSN: 1581-0267
COBISS 3664386
UDK (05) 532;556;626/628.6

Izdajatelj/Publisher:
University of Ljubljana/UL
Faculty of Civil and Geodetic Engineering/FGG
Jamova 2
1000 Ljubljana

Indeksirana v / Indexed in:
Scopus, COBISS, ICONDA, dLib, Google Scholar, Crossref, Ulrich's Web

Izmenjava / Exchange:
SLO, ABROAD