acta_vel.jpg (3413 bytes)  ACTA HYDROTECHNICA  

Predstavitev / About the Journal
Acta hydrotechnica je odprtodostopna mednarodna znanstvena revija, ki jo izdaja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Revija izhaja s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Acta hydrotechnica objavlja izvirne znanstvene članke, kratke znanstvene prispevke, pregledne znanstvene članke ter strokovne članke s področij hidrotehnike, vodarstva, okoljskega inženirstva in sorodnih področij okoljskih znanosti. Revija izhaja dvakrat letno. Prispevke sprejema uredniški odbor prek e-pošte (acta.hydrotechnica@fgg.uni-lj.si). Vsak prispevek recenzirata vsaj dva mednarodno priznana strokovnjaka. Prispevki so objavljeni v angleškem ali slovenskem jeziku s povzetkom, ključnimi besedami ter podnapisi slik in preglednic v obeh jezikih. Za vsebino prispevkov in prevod v angleški jezik odgovarjajo avtorji. Vse prispevke lektorira profesionalni lektor. Sprejem in objava člankov sta za avtorje brezplačna.


Acta hydrotechnica is an open access international scientific journal published by the Faculty of Civil and Geodetic Engineering of the University of Ljubljana. The journal is subsidized by the Slovenian Research Agency. Acta hydrotechnica publishes original research papers, short communications, review papers, and technical notes covering a wide range of topics in hydraulic engineering, hydrology, environmental engineering, and related areas of environmental science. The journal is published in two issues per year. Manuscripts should be addressed to the Editorial Board members via e-mail (acta.hydrotechnica@fgg.uni-lj.si). All manuscripts are subject to single blind peer review by at least two internationally recognized experts. Papers are published in English or Slovenian with abstracts, keywords, figures, and table captions in both languages. The authors are responsible for the content of their contributions and for their translation into English. However, all contributions are proofread by a professional language editor. There is no charge for article processing or submission.  

Uredništvo / Editorial Board
Dušan Žagar - University of Ljubljana - Editor-in-Chief / Glavni urednik
Mojca Šraj - University of Ljubljana - Executive Editor / Odgovorna urednica
Nejc Bezak - University of Ljubljana - Technical Editor / Tehnični urednik  

Izdajateljski svet / Advisory Board
Željko Arbanas - University of Rijeka, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, Croatia
Anton Bergant - Litostroj Power d.o.o, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, Slovenia
Ognjen Bonacci - University of Split, Matice Hrvatske 15, 21000 Split, Croatia
Mihael Brenčič - University of Ljubljana, Privoz 11, 1000 Ljubljana, Slovenia
Renata Jecl - University of Maribor, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia
Mira Kobold - Slovenian Environment Agency, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenia
Mario Krzyk - University of Ljubljana, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenia
Čedo Maksimović – Imperial College London, South Kensington Campus, London SW7 2AZ, United Kingdom
Matjaž Mikoš – University of Ljubljana, Jamova 2, 1000 Ljubljana
Nevenka Ožanić – University of Rijeka, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka, Croatia
Andre Paquier – IRSTEA, 69336 LYON Cedex 09, France
Gregor Petkovšek – HR Wallingford, Wallingford, Oxfordshire OX10 8BA, United Kingdom
Dragan Savić - University of Exeter, North Park Road, Exeter EX4 4QF, United Kingdom
Andrej Širca - IBE, d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenia

Dokumentacijska obdelava / Documentation Processing
Teja Koler Povh

CC

Zadnja sprememba / Last modification 15. 6. 2020