acta_vel.jpg (3413 bytes)  ACTA HYDROTECHNICA  

Cilji in obseg / Aims and scope
Acta hydrotechnica objavlja izvirne znanstvene članke, kratke znanstvene prispevke, strokovne članke ter pregledne članke z naslednjih področij: hidrologija, hidravlika, mehanika tekočin, inženirska hidrotehnika, urejanje voda, vodno gospodarstvo, ekološko inženirstvo, hidrotehnični objekti, izraba vodnih moči, pregradno inženirstvo, zdravstva hidrotehnika, zaščita voda, upravljanje z vodami ter tudi vodno prava, inženirska geomorfologija, ekologija voda ter varstvo pred naravnimi nesrečami. Prispevke sprejema uredniški odbor preko e-pošte. Stroškov povezanih z objavo prispevkov ni.

Acta Hydrotechnica publishes original research papers, short communications, technical notes, and reviews that deal with hydrology, hydraulics, fluid mechanics, hydrotechnical engineering, water regulation, water resource management, ecological engineering, hydrotechnical structures, utilisation of hydropower, dam engineering, sanitary engineering, water protection, legislation related to water management, engineering geomorphology, water ecology and protection against natural disasters. Manuscripts should be addressed to the Editorial board members. The journal does not have article submission charges.

Uredništvo / Editorial Board
Dušan Žagar - Editor-in-Chief / Glavni urednik
Mojca Šraj - Executive Editor / Odgovorna urednica
Nejc Bezak - Technical Editor / Tehnični urednik  

Izdajateljski svet / Advisory board
Željko Arbanas - University of Rijeka, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka, Croatia
Anton Bergant - Litostroj Power d.o.o, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, Slovenia
Ognjen Bonacci - University of Split, Matice Hrvatske 15, 21000 Split, Croatia
Mihael Brenčič - University of Ljubljana, Privoz 11, 1000 Ljubljana, Slovenia
Renata Jecl - University of Maribor, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia
Mira Kobold - Slovenian Environment Agency, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenia
Mario Krzyk - University of Ljubljana, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenia
Čedo Maksimović – Imperial College London, South Kensington Campus, London SW7 2AZ, United Kingdom
Matjaž Mikoš – University of Ljubljana, Jamova 2, 1000 Ljubljana
Nevenka Ožanić – University of Rijeka, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka, Croatia
Andre Paquier – IRSTEA, 69336 LYON Cedex 09, France
Gregor Petkovšek – HR Wallingford, Wallingford, Oxfordshire OX10 8BA, United Kingdom
Dragan Savić - University of Exeter, North Park Road, Exeter EX4 4QF, United Kingdom
Andrej Širca - IBE, d.d., Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenia

Dokumentacijska obdelava / Documentation Processing
Teja Koler Povh

CC

Zadnja sprememba / Last modification 28.8.2017