LogoIHP LogoIHP Home

Slovenski nacionalni odbor programa
IHP UNESCO

UL FGG

Novice

Danube conference 2017[26.─28. 9. 2017] prof. dr. Mitja Brilly in asist. dr. Nejc Bezak sta se udeležila XXVII. konference podonavskih držav Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, ki je potekala v Bolgariji.

 

Mobilizing UNESCO chairs

[5.─7. 7. 2017] izr. prof. dr. Mojca Šraj se je udeležila 1. mednarodne konference Mobilizing UNESCO Chairs in Natural Sciences for policy action towards 2030

 

Flood protection education

[29. 6. 2017] prof. dr. Mitja Brilly se je udeležil mednarodne delavnice Flood Protection Education Network in the Danube River Basin

 

WLF4

[29. 5. 2017─2. 6. 2017] 4. svetovni forum o Zemeljskih plazovih

 

 

Erasmus KA2 projekt

[21. 5. 2017─10. 6. 2017] Mednarodna doktorska poletna šola Erasmus+ "Naravne nesreče"

 

2. Slovenski kongres o vodah[19. ─20. 4. 2017] Udeležili smo se  2. slovenskega kongresa o vodah v Podčetrtku. Člani Katedre za splošno hidrotehniko so na kongresu predstavili različne prispevke.

 

UNESCO FORUM[14.─18. 3. 2017] Udeležili smo se konference The First Baku International Water Week, katere slogan je bil »Water is not only the source of life but life itself«

Arhiv novic


Hajdrihova 28
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Elektronska pošta: ihp@fgg.uni-lj.si

Unesco    IHP Unesco