Logo LIFE Logo Natura2000 Logo Ljubljanica Connects Ljubljanica Connects Logo UL FGG Logo KSH

Thematic presentations

- 13. 01. 2014 project presentation for Msc Erasmus Mundus Flood Risk Management students, generation of 2012/2013

- 23. 10. 2014 project presentation for students of 1st year Msc study programme Water Management and Environmental Engineering

- 10. 12. 2014 project presentation for Msc Erasmus Mundus Flood Risk Management students, generation of 2013/2014

- 5. 5. 2015 project presentation for schoolchildren from primary school Martina Krpana and cooperation in the implementation of their science day

- 12. 5. 2015 presentation of the project in the context of science day for kids from primary school Vič

- 22. 5. 2015 presentation of the project for students from Jože Plečnik gymnasium in Ljubljana

- 5. 6. 2015 organization of measurements on the filed for students from Jože Plečnik gymnasium in Ljubljana

- 5. 6. 2015 presentation of the project on the Open doors day at Marine biology station in Piran

- 17. 6. 2015 organization of thematic workshop for students from St. Stanislav’s Institution in Ljubljana

- 18. 6. 2015 organization of thematic workshop for students from Secondary Preschool Education and Gymnasium Ljubljana

- 8. 10. 2015 presentation of the project and field workshops to schoolchildren at Elementary School Vrhovci

- 15. 10. 2015 special lecture for students of 1st year 1st degree of civil engineering.

- 15. 10. 2015 presentation of the project at the Open Day for students from Vegova school in Ljubljana and students of School Centre Novo mesto

- 15. 10. 2015 presentation of the boat HI3 and field measurements on the project at the Open Day for students from Vegova school in Ljubljana, students from the School Centre Novo mesto, pupils from Primary schools of Martin Krpan and students from Wood Processing Secondary School.

- 1. 11. 2015 a special lecture for students of 1st year 1st degree Water management

- 5. 11. 2015 1st workshop and project presentation for students of secondary school of economics in Ljubljana

- 12. 11. 2015 2nd Workshop and project presentation to students of secondary School of Economics in Ljubljana

- 17. 11. 2015 field visit and presentation of the project for three groups of students of the High Commercial School in Ljubljana

- 14. 12. 2015 project presentation for Msc Erasmus Mundus Flood Risk Management students, generation of 2015/2016


On media

>Ljubljana,11/15/2015, NEDELO, The lively traffic on the invisible fish pass

>Ljubljana,10/24/2015, VAL 202, Project LIFE: Ljubljanica connects

>Ljubljana,10/22/2015, STA, The project Ljubljanica connects improved the living conditions for the fish

>Ljubljana,10/22/2015, RTV Slovenija, Improved habitat for fish in the Ljubljanica river

>Ljubljana,10/22/2015, RTV Slovenija, Slovenian Chronicle, Fish pass reconstruction (3:40)

>Ljubljana,01/11/2014, RTV Slovenia, Fish passes xamination (10:36 minutes)

>Ljubljana,10/25/2013, RTV Slovenia, Slovenian Chronicle, They will help fish to migrate

>Ljubljana,07/30/2013, POP TV 24 hours news: Fish paths will be restored - In the capital is underway Life Plus project, which will ensure that the city will restore the so-called fish paths. > http://www.24ur.com/novice/slovenija/obnovili-bodo-ribje-poti.html


Participation on conferences and other events

- 6. 3. 2014: 33. Goljevšček’s memorial day
Katarina Kavčič, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: LJUBLJANICA POVEZUJE - projekt, ki oživlja migracijo rib v Ljubljanici
Matej Sečnik, Andrej Vidmar: Razvoj sistema za oddaljen dostop do podatkov

- 3. - 4. 9. 2014: River revitalisation Workshop, Zvolen, Slovaška
Katarina Zabret, Andrej Vidmar in Mitja Brilly: Ljubljanica Connects – oral presentation
Katarina Zabret, Andrej Vidmar in Mitja Brilly: Ljubljanica Connects – poster

- 10. – 12. 9. 2014: Riverine LIFE Platform Meeting, Tartu, Estonija
Katarina Zabret, Andrej Vidmar: Ljubljanica Connects – oral presentation
Katarina Zabret, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: Ljubljanica Connects – poster

- 22. – 25. 6. 2015 Fish passage 2015 Conference, Groningen, Nizozemska
Katarina Zabret, Matej Sečnik, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: Ljubljanica connects - enabling fish migration

- 17. 3. 2016: 35. Goljevšček’s memorial day
    Matej Sečnik, Andrej Vidmar, Mitja Brilly: Video kontrolni sistem prehajanja rib v ribji stezi

- 20. – 23. 6. 2015: Fish passage 2016 Conference, Amherst, ZDA
    Matej Sečnik, Mitja Brilly, Andrej Vidmar: Ljubljanica connects - Stereo vision camera system for monitoring fish migration


Promotion material (deliverables)

- Bulletin 2012
- Bulletin 2013
- Bulletin 2014
- Bulletin 2015

- 1. brochure (2013)
- 2. brochure (2015)

- 1. poster (2013)
- 2. poster (2015)
- Flyer
- WFMD promotional Flyer

- Shorter film
- Longer film


Workshops and round tables

- 8. 6. 2013 International workshop

> Workshop presentatons and abstracts in MS Powerpoint

01_By_WorkshopLjConnects
02_Zoran_RiverLjubljanicaConnects
03_Tomi_Workshop
04_Ay_WorkshopLjubljanicaConnects
05_Slv_Status-of-danube-salmon
06_Cro_Hucho-Ljubljana
07_BiH_Hucho-Ljubljana
08_Srb_Huchen-Ljubljana

Workshop book of abstracts

- 19. 6. 2015 Roundtable on MOL

> Workshop presentatons and abstracts in MS Powerpoint

01_Katarina presentation
02_Anja fishpass renovations
03_Klavdija_monitoring results
04_Ay fishpass_monitoring

-11. 11. 2015 Roundtable for students

> Workshop presentatons and abstracts in pdf

01 Koranter - Ocena stanja prehodnosti Zgornje Save
02 Lesjak - Primer ureditve ribjega prehoda na Homskem jezu
03 Lestan - Uporaba sonaravnih ukrepov pri ureditvi vodotoka
04 Zabret - Ljubljanica povezuje
05 Zakotnik - Pregled inzenirsko bioloskih metod v sonaravnem urejanju vodotokov

> Roundtable book of abstracts

 


Articles

- Slovenski vodar 2013
Mitja Brilly, Katarina Kavčič: Več prostora za vode.

- Sapač, K., Zabret, K., Vidmar, A., Sečnik, M., Brilly, M. 2014.
Vpliv rečne zapornice na Ambroževem trgu na temperaturne in kisikove razmere v Ljubljanici = Impact of the river gate on the Ambrož square on the temperature and oxygen conditions in the Ljubljanica river. Acta hydrotechnica 27, 47: 85−102.

- Študentski most, junij 2015
Katarina Zabret: Ljubljanica povezuje ali kako se gradbeniki lotimo naravovarstvenega projekta.

- LjubljančanKA, št. 6: 1-2, 3. julij 2015
Katarina Zabret, Mitja Brilly: Ljubljanica povezuje ljudi na bregu in živali v njej.

- Ribič, št. 74, 7-8: 205-207, 2015
Anja Vihar, Katarina Zabret, Mitja Brilly: Povezovanje vodnega habitata ribjih populacij Ljubljanice.

- Zabret, K., Brilly, M. 2015
Pomen vzdrževanja funkcije objekta kulturne dediščine za primer Plečnikovih zapornic. Urbani izziv, posebna izdaja 2015: 143−149.

- Vihar, A., Zabret, K., Brilly, M. 2015
Povezujemo Ljubljanico, vitalen element naše prestolnice. Glasilo mestne občine Ljubljana 20, 4: 13.

- Sapač, K., Zabret, K., Brilly, M. 2015
Projekt Ljubljanica povezuje–enostavni ukrepi, velik doprinos. Ekolist 12: 11−16.

- Zbornik SZGG, 2015
Matej Sečnik, Andrej Vidmar: Video kontrolni sistem prehajanja rib v ribji stezi.


Other activities

- 31. 7. – 29. 8. 2014 Organization of summer practice for students Alexandra and Justyna from Technical university Rzeszow, Poland

- 27. 2. 2015 Project presentation and field trip with students on exchange

- 01.06.2015 Visit of good example of river renaturalization (creek Chriesbach) in Dübendorf, Switzerland


Reports

- Interception Report

- Progress Report No1

- Mid-term Report

- Progress Report No2

- Progress Report No3

- Final Report

Layman report:
- Slovenian-English
- Polish-English
- Spanish-English


River connectivity conference

Conference gallery
Conference photos are avaliable here.

Presentations and abstracts

Presentations:

Simonović - Connectivity Solution for huchen Hucho hucho (L.) in human-altered habitats
Zabric - Elaboration of expertise for huchen (Hucho hucho) habitat and population
conservation in the middle Sava River – Target Research programme

Kucukali - Brush-baffle fish pass: a fish - friendly design
Adrovič - Fish passes in Bosnia and Hercegovina
Globevnik - The concept of ecological restoration of subalpine river in Slovenia
Denac - From research to restoration, from conflict to cooperation – conserving nature
at the lower Drava River in Slovenia

Adamič - LIFE project AQUAVIVA
Zabret - Ljubljanica connects – overview of the project
Sečnik - Cost effective system for monitoring fish migration with a camera

Abstracts:

Book of abstracts

Documents and results

>preliminary report on fish harvesting 1

>report on fish harvesting 2

>Deliverable - A3, Report on hydrological model

>Deliverable - A3, Report on hydraulic model

>Hydraulic Model: Ljubljanica, Ljubljansko barje and the results of the hydraulic modeling.(in Slovene only)

>Deliverable - A1, Preliminary study of the habitat, hydrological and hydraulic conditions in the Ljubljanica river corridor, estimation of Danube Salmon, Danube Roach and Striped Chub population, December, 2013

>Deliverable - A1, The present situation of Danube Salmon, Danube Roach and Striped Chub population in the Ljubljanica River corridor and main tributaries

>Deliverable - A1, Protocols and guides for survey of the ecological status, hydrological and hydraulic conditions of the Ljubljanica river corridor, 30/06/2013

>Deliverable  - A1, Proposals for minimisation and/or elimination of negative impacts on fish population in the Ljubljanica river

>Database on Ljubljanica River hydrological regime (ground water):
interactive map

>provided locations of water monitoring stations
JPG map

>Database on the Ljubljanica River hydrological regime including groundwater and surface water relationship:
interactive map

>Hydrologic Model: HBV model for the Ljubljanica river basin in Slovenia
HBV model of Ljubljanica

>We acquired additionally informations about the range, number of caught and number of re-introduced specimens of Danube Salmon in Ljubljanica River in the past and an expert opinion.
FishPopulation PDF

>Maps of places where are registrated:
Danube Salmon, Danube Roach and Striped Chub

>Spawning places for Danube Salmon, Danube Roach and Striped Chub:
PDF table in Slovene plus map, JPG map

>Concept of reconstruction of the sill in Zalog:
IDZ plan, IDZ section (sketch PDF)

>Detailed geodesy of the sill in Zalog:
plan PDF, plan2 PDF, cross sections PDF

>Deliverable - C1, Report on reconstruction of sill in Zalog

>Deliverable - C2, Report on reconstruction of fish pass at Ambrožev trg

>Deliverable - C2, Report on reconstruction of fish pass at Fužine

>Deliverable - C3, Improvement of the ambrožev trg barrier – updating the gate lifting system at Ambrožev trg

>Silixa optical fiber cable features

>Deliverable - E5, After life conservation plan