LogoIHP LogoIHP LogoIHP LogoIHP LogoIHP LogoIHP Home-->

ERASMUS+ projekt
KA2-HE-14/15

Mednarodna delavnica

19. 09. 2017 je bila kot zaključek projekta organizirana mednarodna delavnica s praktično predstavitvijo uporabe mešanega učenja in odprto dostopnih virov z naslovom »Encourage open educational resources by blended learning«, ki je potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani v sklopu 2. svetovnega kongresa o odprto dostopnih izobraževalnih virih OER (UNESCO).

Poročilo delavnice
Dokumentarni film Kolo znanja


Hajdrihova 28
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Elektronska pošta: mojca.sraj@fgg.uni-lj.si