Matjaž Mikoš 

MATJAŽ MIKOŠ
Redni profesor za področje Inženirska hidrotehnika
Redni profesor za področje Hidrologija

Hajdrihova 28, soba 34
Tel.: (01) 425 43 80
Fax.: (01) 251 98 97
E-mail:
matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si

Biografija

Pomembnejše publikacije

Bibliografija

ARRS vrednotenje raziskovalne uspešnosti


Zadolžitve

blue-ball.gif (370 bytes) dekan UL FGG (od 2009)
blue-ball.gif (370 bytes) podpredsednik Strateške komisije Senata Univerze v Ljubljani (od 2009)
blue-ball.gif (370 bytes) član izvršnega odbora Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko (od 2000)
blue-ball.gif (370 bytes) član izdajatelskega sveta slovenske znanstvene in strokovne revije Gradbeni vestnik (od 2004)
blue-ball.gif (370 bytes) urednik SCI revije Hydrology and Earth System Sciences (od 2004)
blue-ball.gif (370 bytes) član uredniškega odbora SCI revije Landslides (od 2009)
blue-ball.gif (370 bytes) urednik SCOPUS revije Central European Journal of Engineering (od 2009)
blue-ball.gif (370 bytes) član znanstveno-tehniškega odbora Mednarodnega raziskovalnega združenja INTERPRAEVENT (od 1999)
blue-ball.gif (370 bytes) član Geo- in hidrotehničnega sveta pri ARAO, zadolžen za področje hidrotehnike (od 2006)
blue-ball.gif (370 bytes) asistent predsednika Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove (ICL) (od 2009)
 

zadnja sprememba: 31.01.12

nazaj

 

 

 

 

 

Biografija

blue-ball.gif (370 bytes)  Izobrazba
blue-ball.gif (370 bytes)  Zaposlitve
blue-ball.gif (370 bytes)  Priznanja
blue-ball.gif (370 bytes)  Organizacija in vodenje posvetovanj
blue-ball.gif (370 bytes)  Vabljena predavanja v tujini
blue-ball.gif (370 bytes)  Znanstveno in pedagoško delo na univerzah v tujini
blue-ball.gif (370 bytes)  Mentorstva na UL FGG
blue-ball.gif (370 bytes)  Znanstvena in strokovna dela
blue-ball.gif (370 bytes)  Članstvo v domačih organizacijah
blue-ball.gif (370 bytes)  Članstvo v mednarodnih organizacijah

gor

Izobrazba

·         Izvolitev v naziv redni profesor za področje Inženirska hidrotehnika, Ljubljana, september 2006

·         Izvolitev v naziv redni profesor za področje Hidrologija, Ljubljana, junij 2010

gor

Zaposlitve

2/83 - 1/85

Strokovni sodelavec Skupine za erozijo, hudourništvo in prodonosnost, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana

2/85 - 1/86

vojaška obveznost

2/86 - 7/93

Mladi raziskovalec, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana

8/93 - 4/94

Višji raziskovalec, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana

5/94 - 2/96

Strokovni sodelavec v Laboratoriju za mehaniko tekočin, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
Znanstveni sodelavec (dopolnilno delovno razmerje), Vodnogospodarski oddelek, Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana

3/96 - 5/99

Docent za področje Urejanje vodnega režima, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

3/99 - 6/01

Znanstveni sodelavec in vodilni strokovni delavec, (dopolnilno delovno razmerje), Vodnogospodarski inštitut, Ljubljana

6/96 - 6/04

Izredni profesor za področja Urejanja voda, Erozije tal, Uporabne hidrologije in Dinamike naravnih vodotokov, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

7/04 - 9/06

Izredni profesor za področji Hidrologija in Inženirska hidrotehnika, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

10/06 - 9/09

Redni profesor za področje Inženirska hidrotehnika, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

10/09 -

Dekan, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

gor

Priznanja

gor

Organizacija in vodenje posvetovanj

1994

17.konferenca podonavskih držav, Budimpešta, Madžarska, 5.-9.9.1994, član znanstvenega sveta posvetovanja, vodja plenarnega zasedanja

1994

XVI.gozdarski študijski dnevi, Poljče, 11.-13.10.1994, član redakcijske skupine za zaključke posvetovanja

1996

15. Goljevšèkov spominski dan, HS FGG UL in IHR, Ljubljana, 14.3.1996, član organizacijskega odbora

1996

posvetovanje Voda in ceste, Novo mesto, 10.5.1996, vodja plenarnega zasedanja

1996

18.Konferenca podonavskih držav, Graz, Avstrija, 26.-30.8.1996, vodja plenarnega zasedanja in član znanstvenega sveta posvetovanja

1997

16. Goljevščkov spominski dan, HS FGG UL in IHR, Ljubljana, 13.3.1997, član organizacijskega odbora

1997

3.mednarodna konferenca FRIEND’97, Postojna, 1.-4.10.1997, član lokalnega organizacijskega odbora

1998

17. Goljevščkov spominski dan, HS FGG UL in IHR, Ljubljana, 16.3.1998, član organizacijskega odbora

1998

19.Konferenca podonavskih držav, Osijek, Hrvaška, član znanstvenega sveta

2000

20.Konferenca podonavskih držav, Bratislava, Slovaška, član znanstvenega sveta

2000

9. kongres INTERPRAEVENT 2000, Beljak, Avstrija, član znanstvenega komiteja

2002

mednarodna konferenca ICID “Drought Mitigation and Prevention of Land Desertification”, Bled, Slovenija, član znanstvenega sveta

2004

10. kongres INTERPRAEVENT 2004, Trento, Italija, predsednik znanstvenega komiteja

2004

mednarodna delavnica “Timely Warnings of Heavy Precipitation Episodes and Flash Floods”, Ljubljana, 21.-22.10.2004, član znanstvenega organizacijskega odbora

2004

strokovno posvetovanje “Vodni zadrževalniki – razvojna nuja ali nedopustni posegi v prostor”, Ljubljana, 1.12.2004, član strokovno organizacijskega odbora

2005

7. okrogla miza Geomorfološkega društva Slovenije o stanju slovenske geomorfologije z naslovom “Rečna geomorfologija v inženirski uporabi”, Ljubljana, 30. 3. 2005, moderator okrogle mize

2005

1. posvetovanje slovenskih geomorfologov, Pohorje, 21. - 23. 10. 2005, član znanstvenega odbora posvetovanja

2006

6. letno srečanje EMS (European Meteorological Society), Ljubljana, 4. – 8. 9. 2006, sosklicatelj sekcije o hidrometeorologiji

2006

kongres INTERPRAEVENT 2006, Niigata, Japonska, član znanstvenega odbora in član uredniškega odbora zbornika

2008

11. kongres INTERPRAEVENT 2008, Dornbirn, Avstrija, predsednik znanstvenega odbora

2008

mednarodna 24. konferenca podonavskih držav, Bled, Slovenija, član mednarodnega znanstvenega sveta

2008

1. trienalni znanstveni posvet Naravne nesreče v Sloveniji, član znanstvenega odbora

2010

2012

2012

2012

kongres INTERPRAEVENT 2010, Taipeh, Taiwan, član mednarodnega znanstvenega odbora

12. kongres INTERPRAEVENT 2012, Grenoble, Francija, član mednarodnega znanstvenega odbora

posvetovanje Geodetski dnevi 2012, Dolenjske toplice, Slovenija, član programskega sveta

mednarodno posvetovanje »Earthquake-Induced Landslides« KIRYU 2012, Kiryu, Japonska, član mednarodnega sveta

gor

Vabljena predavanja v tujini

1993

 

 

 

Perspectives and limitations of abrasion experiments in a tumbling mill - the Alpine Rhine case study
5th Annual Meeting GILBERT Club-East, University Johns Hopkins, Baltimore, ZDA (kot doktorand ETH).

Perspectives and limitations of abrasion experiments in a tumbling mill - the Alpine Rhine case study
St. Anthony Falls Hydraulic Laboratory, University od Minnesota, Minneapolis, ZDA, 2.6.1993 (kot doktorand ETH).

1994

 

 

 

 

 

 

 

Downstream fining in gravel rivers controlled by fluvial abrasion
Universita degli Studi di Bologna, Faculta di Ingegneria, Instituto di' Idraulica, Italija, 7.6.1994 (štipendija TEMPUS).

How strong is downstream fining in gravel bed rivers
Universita degli Studi de Trento, Dipartamento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Italija, 9.6.1994 (štipendija TEMPUS).

Relative importance of fluvial abrasion for downstream fining in gravel bed rivers
Universita degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Italija, 10.6.1994 (štipendija TEMPUS).

1995

 

Freshwaters in the Republic of Slovenia
Department od Agricultural Sciences, Section of Soil and Water and Plant Nutrition, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Danska, 16.6.1995 (štipendija TEMPUS).

1996

 

Erosionsproblematik in Slowenien im allgemeinen und besonders fluviale Erosion in Hinsicht auf Praxis und Forschung
Berliner Geographischen Kolloquium, Freie Universität Berlin, ZR Nemčija, 8.2.1996.

1998

 

 

 

 

Schneelawinen - Entstehung, Dynamik, Gefahren
Berliner Geographischen Kolloquium, Freie Universität Berlin, ZR Nemčija.

Hydrological induced erosion in Slovenia
Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (kot gostujoči raziskovalec).

Numerical simulation of laboratory experiments with graded sediments
Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (kot gostujoči raziskovalec).

2001

 

 

Landslide Stože and debris flow in the village Log pod Mangartom
Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (kot gostujoči predavatelj).

The SPY-Cobble - design and applications
Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (kot gostujoči predavatelj).

2008

 

 

 

 

Experiences with mitigation of large landslides in Slovenia

Univerza v Niigati, Japonska (kot štipendist JSPS).

Mitigation of large landslides in Slovenia

Univerza v Kyotu, Japonska (kot štipendist JSPS)

Erosion and Sediment Control in Slovenia

Japan SABO Association (kot štipendist JSPS)

gor

Znanstveno in pedagoško delo na univerzah v tujini

1988/89

Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich, Švica (štipendija Švicarske vlade).

1990/93

Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich, Švica (ETH štipendija).

1994

Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie, ETH Zürich, Švica (raziskovalni projekt).

1994/95

Institut für Wasserwesen, Universität der Bundeswehr, München, ZR Nemčija (štipendija TEMPUS).

1994/95

Universita di Padua, Padova, Italija (štipendija TEMPUS).

1995

Kraljeva agronomska in veterinarska univerza (KVL), Copenhagen, Danska (štipendija TEMPUS).

1995

Institut für konstruktiven Ingenieurbau, univerza BOKU, Dunaj, Avstrija (Knafljeva štipendija).

1995

Institut für Wildbach- und Lawinenschutz, univerza BOKU, Dunaj, Avstrija (Knafljeva štipendija).

1995

Institut für Wasserwirtschaft, Hydrologie und Wasserbau, univerza BOKU, Dunaj, Avstrija (Knafljeva štipendija).

1996

CEMAGREF, Grenoble, Francija (PROTEUS štipendija).

1998

Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt ALIS-VALVASOR).

1999

Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt ALIS-VALVASOR).

2000

Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt ALIS-VALVASOR).

 

2001

Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt Partnerships in Science).

 

2001

Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči predavatelj na podiplomskem študiju).

2003

Univerza v Glasgowu, Velika Britanija (gostujoči raziskovalec, projekt Partnerships in Science).

2008

Univerza v Niigati, Japonska (štipendija JSPS).

gor

Mentorstva študentom na UL FGG

gor

Znanstvena in strokovna dela

Od leta 1983 nosilec in sodelavec na preko 70 raziskovalnih projektih, strokovnih študijah in projektih – pomembnejši po letu 2006 so:

gor

Članstvo v domačih organizacijah

gor

Članstvo v mednarodnih organizacijah

gor

Pomembnejše publikacije

Od 1983 do danes preko 300 objavljenih prispevkov v znanstvenem in strokovnem tisku – SCI objave po letu 2006 so:

·         PETKOVŠEK, Ana, FAZARINC, Rok, KOČEVAR, Marko, MAČEK, Matej, MAJES, Bojan, MIKOŠ, Matjaž. The Stogovce landslide in SW Slovenia triggered during the September 2010 extreme rainfall event. Landslides, 2011, 8(4): 499-506, doi: 10.1007/s10346-011-0270-z.

·         MIKOŠ, Matjaž. Landslides: A state-of-the art on the current position in the landslide research community. Landslides, 2011, 8(4): 451-551, doi: 10.1007/s10346-011-0297-1.

·         LAMOVEC, Peter, MIKOŠ, Matjaž. Analiza poplav z uporabo satelitskih posnetkov - primer hudourniške poplave v Selški dolini leta 2007 = Analysis of floods using satellite images - case study of the 2007 torrential flood in the Selška valley. Geodetski vestnik, 2011, 55(3): 483-494. http://www.geodetski-vestnik.com/55/3/gv55-3_483-494.pdf.

·         MIKOŠ, Matjaž. Integralno upravljanje voda in regionalizacija Republike Slovenije = Integrated water management and regionalisation of the Republic of Slovenia. Geodetski vestnik, 2011, 55(3): 518-529. http://www.geodetski-vestnik.com/55/3/gv55-3_518-529.pdf.

·         MIKOŠ, Matjaž. Public Perception and Stakeholder Involvement in the Crisis Management of Sediment-Related Disasters and their Mitigation : the Case of the Stože Debris Flow in NW Slovenia. Integrated environmental assessment and management, 2011, 7(2): 216-227, doi: 10.1002/ieam.140.

·         MIKOŠ, Matjaž, PETKOVŠEK, Ana, MAJES, Bojan. Mechanisms of landslides in over-consolidated clays and flysch : Activity scale and targeted region : national. Landslides, 2009, 6(4): 367-371, http://www.springerlink.com/content/g031v73725656113/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s10346-009-0171-6.

·         PETAN, Sašo, RUSJAN, Simon, VIDMAR, Andrej, MIKOŠ, Matjaž. The rainfall kinetic energy-intensity relationship for rainfall erosivity estimation in the Mediterranean part of Slovenia. Journal of Hydrology, 2010, 391(3-4): 314-321, doi: 10.1016/j.jhydrol.2010.07.031.

·         SODNIK, Jošt, MIKOŠ, Matjaž. Modeling of a debris flow from the Hrenovec torrential watershed above the village of Kropa = Modeliranje drobirskega toka v hudourniškem območju Hrenovec nad Kropo. Acta geographica Slovenica, 2010, 50(1): 59-84, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags50103.pdf, doi: 10.3986/AGS50103.

·         REPNIK MAH, Petra, MIKOŠ, Matjaž, BIZJAK, Aleš. Hydromorphological classification of Slovenian rivers = Hidromorfološka tipizacija slovenskih rek. Acta geogr. Slov., 2010, 50(2): 201-229, http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags50202.pdf, doi: 10.3986/AGS50202.

·         SODNIK, Jošt, PETJE, Urška, MIKOŠ, Matjaž. Terrain topography and debris-flow modelling = Topografija površja in modeliranje gibanja drobirskih tokov. Geodetski vestnik, 2009, 53(2): 305-318, http://www.geodetski-vestnik.com/53/2/gv53-2_305-318.pdf.

·         GLOBEVNIK, Lidija, MIKOŠ, Matjaž. Boundary conditions of morphodynamic processes in the Mura River in Slovenia. Catena, 2009, 79(3): 265-276, doi: 10.1016/j.catena.2009.06.008.

·         RUSJAN, Simon, MIKOŠ, Matjaž. Seasonal variability of diurnal in-stream nitrate concentration oscillations under hydrologically stable conditions. Biogeochemistry, 2009, 97(2-3): 123-140. http://www.springerlink.com/content/drt58n260w241339/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s10533-009-9361-5.

gor