št. avtor naslov mentor/somentor vrsta študija
263 ŠČUKOVT Žiga Povezava sušnih kazalnikov z meritvami vodne bilance v tleh izr. prof. dr. Mojca Šraj
asist. dr. Mira Kobold
UNI-BII-VOI