št. avtor naslov mentor/somentor vrsta študija
239 UGOVŠEK Lenart Umestitev in analiza delovanja poplavnih zadrževalnikov na reki Dreti doc. dr. Simon Rusjan,
prof. dr. Mitja Brilly
UNI-BII-GRADB
238 KORANTER Tilen Načrtovanje ukrepov za zagotovitev prehodnosti za vodne organizme na Savi Bohinjki pri jezu HE Soteska doc. dr. Andrej Kryžanowski,
viš. pred. mag. Jošt Sodnik
UNI-BII-VOI
237 ŠINKOVEC Petra Izdelava detajlnega hidravličnega modela Ljubljanice na odseku ob Špici doc. dr. Simon Rusjan,
viš. pred. mag. Andrej Vidmar,
viš. pred. dr. Gašper Rak
UNI-BII-VOI
236 GOLJA Klavdija Obvladovanje onesnaževanja voda z območij izvajanja gradbenih del doc. dr. Simon Rusjan,
prof. dr. Matjaž Mikoš
UNI-BI-VOI
235 JAKOP Urban Hidrološka analiza poplav za porečje Savinje izr. prof. dr. Mojca Šraj,
asist. dr. Mira Kobold
UNI-BII-VOI
234 OBLAK Janij Analiza sezonske spremenljivosti pretokov rek v Sloveniji izr. prof. dr. Mojca Šraj,
asist. dr. Mira Kobold
UNI-BII-VOI
233 LAVRAČ Rožle Načrtovanje drče na reki Savinji pri Šempetru prof. dr. Matjaž Mikoš,
viš. pred. mag. Rok Fazarinc
UNI-BII-VOI
232 NOVAK Barbara Vpliv mikrostrukture padavin in indeksa listne površine na prestrezanje padavin izr. prof. dr. Mojca Šraj,
asist. Katarina Zabret
UNI-BII-VOI
231 GRBEC Gregor Optimizacija obratovanja mHE Ceršak na Muri doc. dr. Andrej Kryžanowski,
mag. Igor Čuš
UNI-BII-VOI