št. avtor naslov mentor/somentor vrsta študija
244 ZAKOTNIK Matic Zapadli in plavni les v vodotokih prof. dr. Matjaž Mikoš
doc. dr. Simon Rusjan
UNI-BII-VOI
243 MIŽIGOJ Urška Predlog protipoplavnega sistema na potoku Potočnica za zaščito naselja Stara vas pri Krškem doc. dr. Simon Rusjan
viš. pred. mag. Jošt Sodnik
UNI-BII-VOI
242 PETEK Manca Analiza erozivnosti padavin v Sloveniji prof. dr. Matjaž Mikoš
asist. dr. Nejc Bezak
UNI-BII-VOI
241 MAČEK Urška Analiza trendov evapotranspiracije v Sloveniji izr. prof. dr. Mojca Šraj
asist. dr. Nejc Bezak
UNI-BI-VOI
240 UGOVŠEK Lenart Umestitev in analiza delovanja poplavnih zadrževalnikov na reki Dreti doc. dr. Simon Rusjan,
prof. dr. Mitja Brilly
UNI-BII-GRADB
239 KORANTER Tilen Načrtovanje ukrepov za zagotovitev prehodnosti za vodne organizme na Savi Bohinjki pri jezu HE Soteska (Goljevškova nagrada 2017) doc. dr. Andrej Kryžanowski,
viš. pred. mag. Jošt Sodnik
UNI-BII-VOI
238 ŠINKOVEC Petra Izdelava detajlnega hidravličnega modela Ljubljanice na odseku ob Špici doc. dr. Simon Rusjan,
viš. pred. mag. Andrej Vidmar,
viš. pred. dr. Gašper Rak
UNI-BII-VOI
237 GOLJA Klavdija Obvladovanje onesnaževanja voda z območij izvajanja gradbenih del doc. dr. Simon Rusjan,
prof. dr. Matjaž Mikoš
UNI-BI-VOI
236 JAKOP Urban Hidrološka analiza poplav za porečje Savinje izr. prof. dr. Mojca Šraj,
asist. dr. Mira Kobold
UNI-BII-VOI
235 OBLAK Janij Analiza sezonske spremenljivosti pretokov rek v Sloveniji
(Goljevščkova nagrada 2017)
izr. prof. dr. Mojca Šraj,
asist. dr. Mira Kobold
UNI-BII-VOI
234 LAVRAČ Rožle Načrtovanje drče na reki Savinji pri Šempetru prof. dr. Matjaž Mikoš,
viš. pred. mag. Rok Fazarinc
UNI-BII-VOI
233 NOVAK Barbara Vpliv mikrostrukture padavin in indeksa listne površine na prestrezanje padavin izr. prof. dr. Mojca Šraj,
asist. Katarina Zabret
UNI-BII-VOI
232 GRBEC Gregor Optimizacija obratovanja mHE Ceršak na Muri doc. dr. Andrej Kryžanowski,
mag. Igor Čuš
UNI-BII-VOI