Opozorilo o podatkih

Ministrstvo za okolje in prostor kot upravljavec vsebinskega dela sistema EWN-SI opozarja uporabnike na morebitno nekonsistenco, ki izvira iz uporabe agregiranja podatkov različnih virov in kvalitet.
 

Tehnična pripororočila

Strani so optimizirane za spletni brkljalnik MS Internet Explorer različice 4.0 ali več. Uporabljena je kodna tabela MS1250. Priporočena ločljivost ekrana je 1024x768 v 16 bitni barvni ločljivosti in minimalno 800x600 z 256 barvami.

Za pregledovanje DWF vektorskega formata digitalnih kart je potrebno naložiti "FREE" pregledovalnik WHIP!.
Za pregledovanje DOC je potreben MS Word ali "FREE" MS Word Viewer.
Za pregledovanje XLS je potreben MS Excel ali "FREE" MS Excel Viewer.
Za pregledovanje PDF je potreben Adobe Acrobat ali "FREE" Adobe Acrobat Reader.

Vse vektorske digitalne karte DWF so pripravljene s primerno natančnostjo za izrise v različnih merilih od 1:1.000.000 do 1:250.000 (od ISO A4 do ISO A0 formata).

Avtorske pravice

logo.tif (7104 bytes)  MOP - Ministrstvo za okolje in prostor, vse pravice pridržane.

Pri nadaljni uporabi informacij pridobljenih preko sistema EWN-SI se uporabnik obvezuje, da bo na vseh digitalnih in analognih nosilcih in na izdelkih iz njih, na primeren način opozoril na avtorske pravice Ministrstva za okolje in prostor in drugih upravljavcev podatkov sistema EWN-SI -navedba upravljalca in logotip.

ZLORABA PODATKOV, INFORMACIJ IN AVTORSKIH PRAVIC

Varovanje osnovnih podatkov sistema EWN-SI se izvaja s tehničnimi pripomočki ter pravnimi osnovami na podlagi 154, 158, 159, 225, 242, in 309 člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije.

Ministrstvo za okolje in prostor spremlja statistiko dostopov do sistema EWN-SI ter o slednjem periodično obvešča zainteresirane upravljavce podatkov sistema.
 

O odgovornosti

V nobenem primeru Ministrstvo za okolje in prostor in drugi upravljavci podatkov sistema EWN-SI niso odgovorni za kakršno koli posebno, nenamerno, posredno ali posledično škodo (vključno in brez omejitev) s škodo zaradi izgube dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij, osebne poškodbe, izgube zasebnosti, nezmožnosti izpolnitve kakršnekoli obveznosti (tudi ob dobri veri ali ob primerni prizadevnosti), malomarnosti ali kakršnekoli druge gmotne ali drugačne škode), ki izvira iz ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe sistema EWN-SI.